1
00:00:01,600 --> 00:00:03,966
V minulých dílech
Grey's Anatomy:

2
00:00:04,931 --> 00:00:08,463
- Kdo je Mark?
- Derek nás spolu našel v posteli.

3
00:00:08,146 --> 00:00:09,121
Miluješ mě.

4
00:00:09,841 --> 00:00:12,105
Jsem zajištěný, ale nejsem na peníze.

5
00:00:12,177 --> 00:00:15,544
A jsem sexy. Jsem dobrej úlovek.
Víš, jestli překousneš

6
00:00:15,614 --> 00:00:18,606
zvětšené selhávající srdce
a závislost na nitrožilních lécích.

7
00:00:18,234 --> 00:00:20,666
- Nejsem připravený, aby jsme spolu bydleli.
- Budu pryč do hodiny.

8
00:00:21,066 --> 00:00:22,702
Před hodinou mě žádal o ruku.

9
00:00:23,246 --> 00:00:26,195
- Řekneš Shepherdovi o...?
- Ještě ne.

10
00:00:26,928 --> 00:00:29,560
Jestli se do večera nerozhodnu,
hodím si mincí.

11
00:00:30,023 --> 00:00:31,663
Ženská to tak dlouho nemůže vydržet.

12
00:00:41,465 --> 00:00:43,461
<i>V určitém bodě chirurgické stáže,</i>

13
00:00:44,017 --> 00:00:46,611
<i>má většina stážistů tušení,
kdo jako doktoři jsou</i>

14
00:00:47,347 --> 00:00:49,011
<i>a jakými lékaři se stanou.</i>

15
00:00:50,738 --> 00:00:52,272
<i>Když se jich zeptáte, řeknou vám...</i>

16
00:00:53,056 --> 00:00:54,312
<i>že budou všeobecnými lékaři...</i>

17
00:00:56,567 --> 00:00:57,501
<i>ortopedy...</i>

18
00:00:59,357 --> 00:01:00,242
<i>neurochirurgy...</i>

19
00:01:00,826 --> 00:01:03,992
<i>Rozdíly, které více než jen
popisují oblast jejich odbornosti.</i>

20
00:01:05,057 --> 00:01:06,331
<i>Pomáhají určovat, kým jsou.</i>

21
00:01:07,115 --> 00:01:08,963
<i>Protože mimo operační sál,</i>

22
00:01:09,396 --> 00:01:11,713
<i>nejen, že většina chirurgů
nemá ponětí kým jsou,</i>

23
00:01:12,816 --> 00:01:14,120
........