1
00:00:00,000 --> 00:00:05,000
:-- Simpsons - Subs.wz.cz --:.

2
00:00:05,001 --> 00:00:10,800
Slovenske titulky vytvoril Marek.
--ENJOY--
Titulky do cestiny prelozil krygl

3
00:00:23,678 --> 00:00:28,678
ZADARMO PIVO

4
00:00:29,379 --> 00:00:31,998
Nějaký frajer si bude myslet,
že dostane pivo,

5
00:00:32,000 --> 00:00:35,801
ale ve skutečnosti dostane
melounem do tváře!

6
00:00:35,801 --> 00:00:39,597
Melounem bez semínek!

7
00:00:39,600 --> 00:00:43,216
Nekaž tuto chvíli.

8
00:00:43,218 --> 00:00:45,152
Oh, chlapče, zadarmo pivo!

9
00:00:45,152 --> 00:00:46,914
Oh, bože.

10
00:00:46,917 --> 00:00:49,554
V klidu, Barney. V klidu.

11
00:00:49,554 --> 00:00:52,597
Pamatuj si 12 kroků.

12
00:00:52,600 --> 00:00:54,078
1, 2, 3, 4, 5, 6,

13
00:00:54,079 --> 00:00:59,079
7, 8, 9, 10, 11, 12.

14
00:00:59,399 --> 00:01:00,999
Pěkný pokus, chlapci.

15
00:01:01,000 --> 00:01:05,799
Teď roadrunner poví
kojotovi, "meep meep"!

16
00:01:05,799 --> 00:01:07,617
Oh... každý ve městě už nás zná.

17
00:01:07,617 --> 00:01:12,617
Potřebujeme někoho nového,
koho můžeme oklamat.

18
00:01:16,753 --> 00:01:19,114
Sladké, čerstvé maso.

19
00:01:19,117 --> 00:01:20,453
Maso není sladké.

20
00:01:20,456 --> 00:01:22,299
Je pikantní.

21
00:01:22,299 --> 00:01:24,078
Hej, výrostkové.

22
00:01:24,078 --> 00:01:27,197
Jmenuji se Howell Huser.
Cestuji po krajině.

23
00:01:27,200 --> 00:01:30,902
Cestoval jsem a toulal se a doufal
jsem, že navštívím vaše město.

........