1
00:00:00,480 --> 00:00:03,950
<i>V předchozím díle jste viděli:</i>

2
00:00:03,960 --> 00:00:08,470
<i>V kmenu Fei Long, Jean-Robert spal, když všichni ostatní pracovali.</i>

3
00:00:08,810 --> 00:00:11,160
Musíš začít něco dělat.

4
00:00:11,170 --> 00:00:12,920
Je pro nás akorát přítěž.

5
00:00:12,930 --> 00:00:15,140
<i>A Leslie na tom začínala být psychicky velice špatně.</i>

6
00:00:15,150 --> 00:00:18,140
Posledních pár dní je mi skutečně velice špatně.

7
00:00:18,150 --> 00:00:21,500
Kdybych mohla alespoň chvíli strávit s bohem,
bylo by mi mnohem lépe.

8
00:00:22,360 --> 00:00:26,200
<i>Ale na soutěži o imunitu zůstali Fei Long bez porážky.</i>

9
00:00:26,210 --> 00:00:28,130
Fei Long vyhráli.

10
00:00:28,140 --> 00:00:30,913
<i>Po soutěži je ale čekalo ještě jedno překvapení.</i>

11
00:00:30,930 --> 00:00:33,660
Fei Long, protože jste porazili Zhan Hu,

12
00:00:33,670 --> 00:00:37,260
můžete teď unést jedhoho člena z jejich kmene.

13
00:00:39,100 --> 00:00:40,190
Kdo to bude?

14
00:00:40,200 --> 00:00:41,280
Jaime.

15
00:00:41,290 --> 00:00:43,240
Jaime, tohle je pro tebe.

16
00:00:43,250 --> 00:00:45,580
Je tady napsáno: "otevřít v soukromí".

17
00:00:45,590 --> 00:00:49,540
<i>V této bambusové tubě byla stopa k tajné imunitě.</i>

18
00:00:49,830 --> 00:00:55,220
"Před tím, než se vrátíš ke svému kmenu,
musíš tuto nápovědu někomu předat."

19
00:00:55,230 --> 00:00:58,990
<i>A Jaime jí předala Leslie, čímž jí velice zvedla náladu.</i>

20
00:00:59,000 --> 00:01:01,480
Cítím, že mi tuto nápovědu dal bůh.

21
00:01:02,210 --> 00:01:06,450
<i>V Zhan Hu, dával Dave všechnu energii do práce v táboře.</i>

22
00:01:06,860 --> 00:01:08,670
<i>A na soutěži o imunitu</i>

23
00:01:09,970 --> 00:01:11,100
Dave, vyměň se se mnou!

24
00:01:11,110 --> 00:01:12,260
<i>už mu žádná síla nezbyla.</i>

25
00:01:12,270 --> 00:01:14,070
........