1
00:00:00,001 --> 00:00:00,002
[Doctor Who - 1x10 - Doctor Dances 2]

2
00:00:00,003 --> 00:00:00,004
[SK titulky: namuras]

3
00:00:01,325 --> 00:00:03,494
- A prečo ju naháňame?
- Je liliová a nebezpečná.

4
00:00:03,556 --> 00:00:05,642
A asi 30 sekúnd od centra Londýna.

5
00:00:06,396 --> 00:00:08,747
S dovolením.
Len potrebujem nájsť jednu vec.

6
00:00:08,782 --> 00:00:10,284
Padla z oblakov.

7
00:00:10,319 --> 00:00:13,499
Nancy, tá vec, ktorú hľadám...
Vieš, o čom rozprávam, však?

8
00:00:16,706 --> 00:00:18,242
Mám ťa, si v poriadku.

9
00:00:18,315 --> 00:00:19,318
- Ahoj.
- Ahoj.

10
00:00:19,353 --> 00:00:22,024
Jack Harkness. Cestou sem
som o vás počul úplne všetko.

11
00:00:22,059 --> 00:00:24,908
Je rok 1941.
Vrchol londýnskeho bombardovania.

12
00:00:25,023 --> 00:00:26,759
A do Londýna padlo niečo iného.

13
00:00:26,997 --> 00:00:29,023
Povedal, že je to vojnový krížnik.
Ukradol ho.

14
00:00:29,056 --> 00:00:31,755
Zaparkoval ho niekde tam vonku,
kde naň padnú bomby.

15
00:00:31,779 --> 00:00:33,908
- Ak mu neponúkneme cenu.
- Je to podvod.

16
00:00:34,696 --> 00:00:37,694
Podvádzal som vás.
To už som, podvodník.

17
00:00:38,606 --> 00:00:40,315
Mami...

18
00:00:40,849 --> 00:00:42,612
Teba a ostatné
deti niečo prenasleduje.

19
00:00:46,012 --> 00:00:48,563
- Nesmiete dovoliť, aby sa vás dotkol.
- Čo sa stane, ak sa ma dotkne?

20
00:00:48,635 --> 00:00:49,733
Spraví vás takým, ako je on.

21
00:00:49,768 --> 00:00:52,040
Všetci von zadným
vchodom a popod plot.

22
00:00:52,175 --> 00:00:53,372
Ihneď! Bežte, pohyb.
........