1
00:00:08,878 --> 00:00:09,878
Smallville - 319 - Memoria
348 MB - 00h 42m 51s - XviD

2
00:00:09,879 --> 00:00:13,367
- Kde je?
- Támhle.

3
00:00:13,368 --> 00:00:15,523
Když se kdokoli přiblíží,
začíná být hysterický.

4
00:00:15,524 --> 00:00:19,169
Tvrdí, že chrání
svého bratra Juliana.

5
00:00:19,170 --> 00:00:21,482
Děkuji.
Já to zvládnu.

6
00:00:21,483 --> 00:00:28,483
- Pane Luthore...
- Je to můj syn.

7
00:00:51,041 --> 00:00:58,041
Lexi?

8
00:00:59,783 --> 00:01:02,683
Lexi.

9
00:01:02,684 --> 00:01:06,289
Jestli to je pokus dostat se odtud,
tak se ti to nepodaří.

10
00:01:06,290 --> 00:01:10,915
Psst, probudíš ho.

11
00:01:10,916 --> 00:01:14,404
Lexi,
Julian odešel.

12
00:01:14,405 --> 00:01:20,363
Je tady!
Našel jsem ve svém pokoji.

13
00:01:20,364 --> 00:01:23,068
Slíbil jsem mu, že nedovolím,
aby mu někdo znovu ublížil.

14
00:01:23,069 --> 00:01:30,069
Julian je mrtvý, Lexi. Oba víme proč,
musíš se s tím smířit!

15
00:01:30,203 --> 00:01:32,751
- Teď!
- Odejdi!

16
00:01:32,752 --> 00:01:36,906
Ne, ne...
Lexi, co to děláš?

17
00:01:36,907 --> 00:01:40,709
- Lexi, nedělej to!
- Nepřibližuj se k nám!

18
00:01:40,710 --> 00:01:41,885
Přestaň Lexi!

19
00:01:41,886 --> 00:01:43,453
Slez z té římsy! Teď!

20
00:01:43,454 --> 00:01:49,725
- Julian mě potřebuje!
- Lexi, NE!

21
00:01:49,726 --> 00:01:52,469
Juliane...

22
........