1
00:00:13,863 --> 00:00:16,109
Poslední dnešní transport.

2
00:00:16,109 --> 00:00:18,971
Je mi potěšením pozvat

3
00:00:18,971 --> 00:00:19,667
vás na interview

4
00:00:19,667 --> 00:00:20,853
s prezidentem Danielem Thompsonem.

5
00:00:20,853 --> 00:00:24,271
Dobrý večer.
Děkuji za pozvání.

6
00:00:24,271 --> 00:00:27,591
Na co myslíte před
listopadovými volbami?

7
00:00:27,591 --> 00:00:30,276
Rozhodnutí je snadné.

8
00:00:30,276 --> 00:00:32,829
Poprvé se voliči shodují,

9
00:00:32,829 --> 00:00:36,239
že nejdůležitější je
náš svazek s Taelony.

10
00:00:36,239 --> 00:00:39,222
Během druhého volebního
období se zasadím

11
00:00:39,222 --> 00:00:40,524
o rozvoj přátelství,

12
00:00:40,524 --> 00:00:43,177
které trvá již tři a půl roku.

13
00:00:43,177 --> 00:00:45,578
Když kampaň dopadne dobře,

14
00:00:45,578 --> 00:00:47,784
Thompson se bude holedbat,

15
00:00:47,784 --> 00:00:50,414
že portál je společným
dílem jeho a Zu'ora.

16
00:00:50,414 --> 00:00:52,150
Jasně.

17
00:00:52,150 --> 00:00:54,563
Měli bychom znovu otestovat
novou trasu dříve,

18
00:00:54,563 --> 00:00:55,675
než půjdeme domů.

19
00:00:55,675 --> 00:00:58,155
Bangkok je připraven?

20
00:00:58,155 --> 00:01:01,099
Mluvil jsem s nimi.
Čekají se zatajeným dechem.

21
00:01:01,099 --> 00:01:05,488
Hanku, šťastnou cestu
do Bangkoku.

22
00:01:05,488 --> 00:01:07,397
Víš, co udělal O'Connor?

23
00:01:07,397 --> 00:01:08,925
Z inženýrství?

........