1
00:00:13,295 --> 00:00:15,449
Poslední dnešní transport.

2
00:00:15,449 --> 00:00:18,194
Je mi potěšením pozvat

3
00:00:18,194 --> 00:00:18,861
vás na interview

4
00:00:18,861 --> 00:00:19,999
s prezidentem Danielem Thompsonem.

5
00:00:19,999 --> 00:00:23,277
Dobrý večer.
Děkuji za pozvání.

6
00:00:23,277 --> 00:00:26,461
Na co myslíte před
listopadovými volbami?

7
00:00:26,461 --> 00:00:29,036
Rozhodnutí je snadné.

8
00:00:29,036 --> 00:00:31,484
Poprvé se voliči shodují,

9
00:00:31,484 --> 00:00:34,755
že nejdůležitější je
náš svazek s Taelony.

10
00:00:34,755 --> 00:00:37,615
Během druhého volebního
období se zasadím

11
00:00:37,615 --> 00:00:38,864
o rozvoj přátelství,

12
00:00:38,864 --> 00:00:41,408
které trvá již tři a půl roku.

13
00:00:41,408 --> 00:00:43,711
Když kampaň dopadne dobře,

14
00:00:43,711 --> 00:00:45,827
Thompson se bude holedbat,

15
00:00:45,827 --> 00:00:48,349
že portál je společným
dílem jeho a Zu'ora.

16
00:00:48,349 --> 00:00:50,014
Jasně.

17
00:00:50,014 --> 00:00:52,328
Měli bychom znovu otestovat
novou trasu dříve,

18
00:00:52,328 --> 00:00:53,395
než půjdeme domů.

19
00:00:53,395 --> 00:00:55,773
Bangkok je připraven?

20
00:00:55,773 --> 00:00:58,596
Mluvil jsem s nimi.
Čekají se zatajeným dechem.

21
00:00:58,596 --> 00:01:02,806
Hanku, šťastnou cestu
do Bangkoku.

22
00:01:02,806 --> 00:01:04,636
Víš, co udělal O'Connor?

23
00:01:04,636 --> 00:01:06,102
Z inženýrství?

........