1
00:00:11,500 --> 00:00:20,000
EPIZODA 21:
VE JMÉNU VÍRY

2
00:00:20,000 --> 00:00:28,000
Titulky:
and_or@poczta.onet.pl
Přeložil:
krygl ICQ: 216761563
v. 1.00

3
00:00:28,000 --> 00:00:30,000
Dobré zprávy, děti!

4
00:00:30,000 --> 00:00:34,000
Tento pátek uspořádáme celoškolní
středověký festival.

5
00:00:34,000 --> 00:00:36,000
Středověký?
Jako Pán prstenů?

6
00:00:36,000 --> 00:00:38,000
Ne, ani trochu.

7
00:00:38,000 --> 00:00:41,000
Nemůžeme jednoduše jít
dál podle čítanky?

8
00:00:41,000 --> 00:00:42,000
Ne!

9
00:00:42,000 --> 00:00:45,000
Každému už jsem vybrala roli
na středověkém dvoře.

10
00:00:45,000 --> 00:00:47,000
Martine, ty budeš
naším králem.

11
00:00:47,000 --> 00:00:51,000
Sešikuju svoje vojska
na Engerona VII. Sire, do útoku.

12
00:00:51,000 --> 00:00:53,000
Tralu, tralej!

13
00:00:53,000 --> 00:00:55,000
Ne tak rychle, Nelsone.

14
00:00:55,000 --> 00:00:58,000
Ty budeš jednou ze
stráží krále Martina.

15
00:00:58,000 --> 00:01:00,000
Za to zaplatíš!

16
00:01:00,000 --> 00:01:01,000
Můj pane.

17
00:01:01,000 --> 00:01:05,000
A kým budu já? Černým rytířem?
Dvorním ninjou? Bárt - imperátor!

18
00:01:05,000 --> 00:01:07,000
Bárte, ty budeš hrát
vesnického bednáře.

19
00:01:07,000 --> 00:01:08,000
A co je to za týpka?

20
00:01:08,000 --> 00:01:12,000
Takový, který dělá
sudy, hlavně v noci.

21
00:01:12,000 --> 00:01:14,000
Aj caramba!

22
........