1
00:00:00,000 --> 00:00:01,640
V minulých dílech...

2
00:00:02,680 --> 00:00:05,000
- Chci, aby se v Seattle Grace otevřela bezplatná klinika.
- Proč?

3
00:00:05,040 --> 00:00:07,400
Musím se něčeho držet.

4
00:00:07,400 --> 00:00:08,240
Stále ale potřebujete sponzora.

5
00:00:08,280 --> 00:00:11,280
Mám 8 milionu dolarů.
Památní klinika Dennyho Duquetta.

6
00:00:13,120 --> 00:00:14,880
- Co to všechno znamená?
- Všichni chtějí být šéfem.

7
00:00:14,920 --> 00:00:16,920
Je v pečovatelském domě s Alzheimerem.

8
00:00:16,920 --> 00:00:19,200
Všeho jsem se kvůli němu vzdala.
Nikdy jsem neměla mít dítě.

9
00:00:19,080 --> 00:00:20,760
Vem si mě Cristino Yangová.

10
00:00:20,760 --> 00:00:22,240
Vem si mě.

11
00:00:24,000 --> 00:00:27,920
Coby chirurgové žijeme ve světě
těch nejhorších scénářů.

12
00:00:28,680 --> 00:00:31,160
Nedoufáme v to nejlepší, protože

13
00:00:31,160 --> 00:00:34,400
příliš mnohokrát se to nejlepší nestane.

14
00:00:35,800 --> 00:00:39,480
Ale jednou za čas se vyskytne
něco mimořádného...

15
00:01:03,520 --> 00:01:05,480
a najednou..

16
00:01:06,040 --> 00:01:08,960
nejlepší scénáře se zdají možné.

17
00:01:08,960 --> 00:01:11,080
8 dní, 8 milónů...

18
00:01:11,160 --> 00:01:13,800
a jsme otevřeni na práci.

19
00:01:13,920 --> 00:01:17,760
A jednou za čas se stane něco úžasného...

20
00:01:23,200 --> 00:01:25,040
Dnes ráno se probudila s plným vědomím.

21
00:01:25,600 --> 00:01:27,440
Je to její staré já.
To se stává.

22
00:01:27,440 --> 00:01:31,160
Lékařsky nevíme jak.
Je to jen vzácný dar.

23
00:01:31,160 --> 00:01:32,925
Co? Jak dlouho to vydrží?

........