1
00:00:00,898 --> 00:00:02,004
Já vidím.

2
00:00:02,440 --> 00:00:03,797
Vidím, Davide!

3
00:00:04,555 --> 00:00:06,142
- Co se děje?
- Co tím myslíš?

4
00:00:06,262 --> 00:00:07,658
Máš strach.

5
00:00:08,724 --> 00:00:10,596
- Jo, vlastně jo.
- <i>Lidi o tom mluví.</i>

6
00:00:10,929 --> 00:00:12,985
Myslí si, že se chováš jinak.

7
00:00:13,109 --> 00:00:14,990
Jako že...no citlivěji reaguješ,

8
00:00:15,114 --> 00:00:17,016
na jejich emoce.

9
00:00:17,212 --> 00:00:19,397
- Co je to tady?
- To nevím.

10
00:00:19,558 --> 00:00:21,404
- Bobe!
- Musím odtud pryč.

11
00:00:23,340 --> 00:00:26,785
Tahle deska je z hlavního počítače
řízení leteckého provozu v LA.

12
00:00:27,040 --> 00:00:29,929
- Zjevně je to pokryté nějakým organickým slizem.
- Jako biofilmem?

13
00:00:30,110 --> 00:00:31,992
Jo, a je to po celé základní desce.

14
00:00:32,154 --> 00:00:33,952
Tisíce lidí uvázly ve vzduchu.

15
00:00:34,448 --> 00:00:36,705
Jen těsně jsme odvrátili katastrofu.

16
00:00:37,445 --> 00:00:41,546
Magnetobakterie pobíhající
po kondenzátorech způsobí paniku.

17
00:00:41,711 --> 00:00:43,837
a trh se surovým koltanem
vyletí nahoru jako raketa.

18
00:00:43,957 --> 00:00:46,749
Kdo bude kontrolovat zásoby, udělá terno.

19
00:00:46,869 --> 00:00:48,119
Informuj mě.

20
00:00:48,523 --> 00:00:49,616
Potřebujeme si promluvit.

21
00:00:50,029 --> 00:00:53,264
Protože víš, je to zvláštní,
pokaždé když odjede z NorBACu

22
00:00:53,384 --> 00:00:55,317
hned zavolá tobě.

23
00:00:55,437 --> 00:00:58,356
Tohle je anonymní společnost
........