1
00:00:10,418 --> 00:00:13,912
<i>Každým dnem se to rychle blíží</i>

2
00:00:13,913 --> 00:00:17,613
<i>je to jízda k nebi a zase k tíži.</i>

3
00:00:17,648 --> 00:00:22,369
<i>Taková láska jako tvoje,
jistě půjde cestou mou.</i>

4
00:00:24,828 --> 00:00:28,297
<i>Každým den se to dřív ozývá,</i>

5
00:00:28,298 --> 00:00:31,899
<i>hlasy všech jak ji pozvat
a ať se to trochu hýbá.</i>

6
00:00:31,934 --> 00:00:33,962
<i>Taková láska jako tvoje...</i>

7
00:00:34,149 --> 00:00:36,089
Kam si myslíš, že jdeš?

8
00:00:36,134 --> 00:00:37,364
Ven.

9
00:00:37,663 --> 00:00:39,094
S kým?

10
00:00:39,332 --> 00:00:40,262
S ním?

11
00:00:40,441 --> 00:00:42,291
Ano.
A ty mě nezastavíš.

12
00:00:42,410 --> 00:00:43,810
Jsem zamilovaná.

13
00:00:43,905 --> 00:00:45,655
Je dvakrát starší než ty, Emily.

14
00:00:45,782 --> 00:00:47,052
A co, mami?

15
00:00:47,146 --> 00:00:48,916
Žárlíš?

16
00:00:49,018 --> 00:00:50,548
Emily, počkej chvíli.

17
00:00:50,659 --> 00:00:53,279
Emily, poslouchej mě!

18
00:00:53,484 --> 00:00:54,994
Emily!

19
00:00:55,127 --> 00:00:56,787
Vrať se, mladá dámo, okamžitě!

20
00:00:57,086 --> 00:00:58,986
Nezastavíš mě. Já ho miluju!

21
00:01:00,449 --> 00:01:01,679
Emily!

22
00:01:08,370 --> 00:01:10,810
Zlatíčko, slyšíš mě?

23
00:01:12,419 --> 00:01:14,529
Slyšíš mě?

24
00:01:15,309 --> 00:01:16,350
Tak je to dobře.

25
........