1
00:00:00,000 --> 00:00:04,927
Tento příběh je smyšlený a nepopisuje
žádnou skutečnou osobu nebo událost

2
00:00:04,927 --> 00:00:08,850
10. listopadu, 1969.

3
00:00:25,943 --> 00:00:30,581
Zkouška, zkouška...
zkouška jedna, zkouška dvě, zkouška tři...

4
00:00:42,436 --> 00:00:46,675
Když jsem tenkrát odjížděl,
ty i Suzanne jste byly sem,

5
00:00:46,675 --> 00:00:48,120
jezdily na tříkolce.

6
00:00:48,120 --> 00:00:49,683
A teď se vdává.

7
00:00:49,683 --> 00:00:51,069
Já brzy taky.

8
00:00:51,837 --> 00:00:53,543
Já myslel, že kecáš.

9
00:00:53,543 --> 00:00:54,704
Ano.

10
00:00:55,022 --> 00:00:57,305
Nechceš pití? Máš hlad?

11
00:00:57,305 --> 00:00:59,812
- Vezmu si.
- Určitě, Briane?

12
00:01:01,507 --> 00:01:04,329
Dámy a pánové.

13
00:01:04,774 --> 00:01:05,825
Dobrá...

14
00:01:09,271 --> 00:01:10,865
Ať to..

15
00:01:10,865 --> 00:01:12,887
ať to máme za sebou
a můžeme jíst, ne?

16
00:01:12,887 --> 00:01:15,611
Pán a paní Terry Lucasovi!

17
00:01:24,699 --> 00:01:28,422
Oh, díky, že jste všichni přišli
a mami, tati?

18
00:01:28,422 --> 00:01:30,559
Díky za novýho Mustanga!

19
00:01:31,372 --> 00:01:32,874
Vážení, máte pět minut,

20
00:01:32,874 --> 00:01:35,959
než budete za pití platit!

21
00:01:35,959 --> 00:01:37,214
Jo, um..

22
00:01:37,214 --> 00:01:42,654
taky chceme s Terrym doma
přivítat Fishtownského válečného hrdinu.

23
00:01:42,654 --> 00:01:47,517
Bratra mé družičky a bratra
také pro mě, Briana McCormicka!

........