1
00:00:00,036 --> 00:00:03,172
Následující příběh je smyšlený a nepopisuje
žádnou skutečnou osobu nebo událost

2
00:00:08,611 --> 00:00:11,834
11. prosince, 1978

3
00:00:19,396 --> 00:00:21,827
Venku sněží.

4
00:00:22,342 --> 00:00:25,024
Není žádné venku.

5
00:00:25,227 --> 00:00:27,420
Ani včerejšek.

6
00:00:27,420 --> 00:00:29,018
Slibuješ?

7
00:00:30,660 --> 00:00:31,894
Matthew!

8
00:00:31,894 --> 00:00:34,152
Matthew Adamsi.

9
00:00:34,965 --> 00:00:36,969
To je můj táta.

10
00:00:37,635 --> 00:00:40,100
Matthew Adamsi.

11
00:00:40,640 --> 00:00:42,154
Matthew!

12
00:00:42,154 --> 00:00:43,745
Matthew vás nezná.

13
00:00:43,745 --> 00:00:45,343
Chci vidět svého syna.

14
00:00:45,343 --> 00:00:46,801
Já ho poznal jako sirotka.

15
00:00:46,801 --> 00:00:48,624
Hele, ty parchante.

16
00:00:48,624 --> 00:00:51,201
- Já vím, co děláte.
- A co vy.

17
00:00:51,201 --> 00:00:54,043
Manipulujete se zmateným klukem.

18
00:00:54,043 --> 00:00:56,752
- A kdo ho zmátl?
- Chci s ním mluvit.

19
00:00:57,206 --> 00:00:58,283
Zavolej mu.

20
00:00:58,283 --> 00:01:00,230
Má svou vůli.

21
00:01:04,178 --> 00:01:05,957
Matthew.

22
00:01:05,957 --> 00:01:08,241
Chci, abys šel domů.

23
00:01:08,241 --> 00:01:10,848
Beth chce, abys šel domů.

24
00:01:14,708 --> 00:01:16,931
Matthew!

25
........