1
00:00:33,884 --> 00:00:35,606
Štastné narozeniny mami.

2
00:00:35,807 --> 00:00:37,417
Děkuju vám všem.

3
00:00:37,417 --> 00:00:41,340
Vím, že je to trochu sobecké,
ale tohle je můj nejoblíbenější den v roce.

4
00:00:41,521 --> 00:00:44,611
Tady mami, máš něco ode mne a Meg.

5
00:00:45,959 --> 00:00:46,779
ToBo?

6
00:00:46,780 --> 00:00:48,625
Leštidlo na dýmky?

7
00:00:48,626 --> 00:00:50,304
Opatruj je dobře!

8
00:00:50,871 --> 00:00:52,814
Hodně štěstí, zlato.

9
00:00:54,323 --> 00:00:56,704
Deska Lionel Richie "Nedokážu zpomalit"

10
00:00:56,704 --> 00:00:58,972
Skvělý album Lois, skvělý album.

11
00:00:58,974 --> 00:01:00,493
Nevěděl jsem, kdo vlastně jsem,

12
00:01:00,495 --> 00:01:01,931
dokud sem neslyšel tohle album.

13
00:01:04,019 --> 00:01:06,492
Probůh Lionele,

14
00:01:06,493 --> 00:01:07,905
někdo ti ublížil?

15
00:01:08,738 --> 00:01:12,347
Někdo ti ublížil, to je jasné...

16
00:01:13,484 --> 00:01:14,848
Kdo tě ranil?

17
00:01:15,669 --> 00:01:19,978
Kdo tě ranil, kdo tě ranil, kdo tě ranil?

18
00:01:20,065 --> 00:01:23,552
Díky vám všem, jaké to promyšlené dary.

19
00:01:23,553 --> 00:01:25,229
No, Lois je tu ještě jeden.

20
00:01:25,230 --> 00:01:27,813
Ale Briane, vždyť víš,
že mi nemusíš nic dávat.

21
00:01:28,489 --> 00:01:29,387
Jo? Tak mi to teda vrať...

22
00:01:31,317 --> 00:01:32,994
Jen si dělam legraci.

23
00:01:34,515 --> 00:01:38,214
Bože můj, dva lístky výletní loď.

24
00:01:38,215 --> 00:01:39,952
Briane, to je báječný.

25
00:01:41,655 --> 00:01:43,706
........