1
00:00:17,600 --> 00:00:20,000
No tak, mami. Chodí vždycky pozdě.

2
00:00:25,100 --> 00:00:27,000
Ztratil ses?

3
00:00:27,000 --> 00:00:28,200
Ne.

4
00:00:28,800 --> 00:00:31,200
Máma si mě tady má vyzvednout.

5
00:00:32,000 --> 00:00:33,900
Chceš, abych tě doprovodila domů?

6
00:00:34,500 --> 00:00:36,300
Ne, děkuju.

7
00:00:36,300 --> 00:00:38,900
Moje maminka mi vždycky večer zpívala.

8
00:00:40,100 --> 00:00:42,300
Andílku spi...

9
00:00:43,200 --> 00:00:48,100
Zavři svoje očka neposedná…

10
00:00:49,500 --> 00:00:51,700
Měla ten nejsladší hlas.

11
00:00:55,700 --> 00:00:58,900
Co zazpívá ta tvoje až najde tvé tělíčko?

12
00:01:00,100 --> 00:01:02,800
Nemám se bavit s cizími lidmi.

13
00:01:03,900 --> 00:01:07,200
Víš, já nejsem člověk. Takže...

14
00:01:08,900 --> 00:01:10,400
Utíkej domů.

15
00:01:20,800 --> 00:01:22,400
Můj Angel.

16
00:01:23,900 --> 00:01:25,800
Ahoj Drusillo.

17
00:01:28,300 --> 00:01:31,700
Znáš tu píseň, co mi zpívala maminka?

18
00:01:32,000 --> 00:01:35,000
- Hezká.
- Vzpomínám si.

19
00:01:36,400 --> 00:01:38,600
- Ano, vzpomínáš.
- Drusillo, odejdi odtud.

20
00:01:38,900 --> 00:01:42,600
Dávám ti tu příležitost. Vem Spika a zmizte.

21
00:01:43,900 --> 00:01:45,500
Nebo mi ublížíš?

22
00:01:49,500 --> 00:01:52,700
Ne, už nemůžeš. Víc už ne.

23
00:01:53,300 --> 00:01:57,000
Jestli neodejdeš, bude to špatné... pro všechny.

24
00:01:57,000 --> 00:01:59,700
Můj drahý chlapec ztratil hlavu, co?

25
00:02:02,000 --> 00:02:03,900
........