1
00:00:00,670 --> 00:00:02,410
V predchádzajúcich dieloch ...

2
00:00:02,620 --> 00:00:05,140
Tu Miles a traja jeho ľudia

3
00:00:05,490 --> 00:00:07,050
prišli pred týždňom na ostrov.

4
00:00:07,100 --> 00:00:11,440
- Povedz nám, prečo sú tu.
- Sme tu kvôli nemu.

5
00:00:11,690 --> 00:00:13,470
Problém vyriešený.
Kedy im ho vydáme?

6
00:00:13,480 --> 00:00:15,560
- Nevydáme im ho.
- Akonáhle ma dostanú,

7
00:00:15,570 --> 00:00:18,390
majú rozkaz zabiť všetkých na ostrove.

8
00:00:18,940 --> 00:00:22,160
- Ani nám nepovie, kto je jeho špión na lodi.
- Je to Michael.

9
00:00:22,330 --> 00:00:23,550
Páľ !

10
00:00:25,470 --> 00:00:27,630
- Čo to robíte ?
- Strieľame.

11
00:00:27,760 --> 00:00:30,380
Toto je mapa cesty k chrámu.
Je to útočisko.

12
00:00:30,420 --> 00:00:32,365
Možno je to
posledné bezpečné miesto na ostrove.

13
00:00:32,400 --> 00:00:34,420
Ak vyrazíte hneď,
budete tam za jeden a pol dňa.

14
00:00:34,450 --> 00:00:35,780
Tvoja matka ťa ochráni.

15
00:00:42,810 --> 00:00:44,560
Karl? Nie!

16
00:00:44,640 --> 00:00:47,290
No tak. No tak. Je po ňom.
Nie! Nie!

17
00:00:52,270 --> 00:00:54,880
Počkajte! Som Benova dcéra.

18
00:00:55,350 --> 00:00:56,780
Som jeho dcéra!

19
00:01:36,510 --> 00:01:37,970
Máš na to recept?

20
00:01:39,440 --> 00:01:40,240
Áno.

21
00:01:41,340 --> 00:01:42,570
Sám som si ho predpísal.

22
00:01:48,320 --> 00:01:49,590
Vyzeráš strašne.

23
00:01:49,810 --> 00:01:51,280
Vďaka.
........