1
00:00:02,200 --> 00:00:04,200
V každém pokolení je jedna Vyvolená.

2
00:00:04,700 --> 00:00:09,700
Osamocena bude bojovat proti upírům,
démonům a silám temnoty.

3
00:00:10,300 --> 00:00:12,400
Je Přemožitelka.

4
00:00:30,900 --> 00:00:33,700
Jen tvrdím, že je pitomost
oslavovat vítězství na pláži.

5
00:00:34,100 --> 00:00:36,900
Je děsná zima. Mrzne mi úsměv.

6
00:00:37,200 --> 00:00:42,500
- Myslím, že je veselo. Oslava v přírodě.
- Navíc je to přání týmu. Oni jsou vítětové.

7
00:00:42,900 --> 00:00:45,000
Týmu? Plaveckýho týmu.

8
00:00:46,000 --> 00:00:48,200
Tomu říkáš tým? Yankees.

9
00:00:48,500 --> 00:00:52,000
Abbott a Costello. 'Ačko'.
To byly týmy.

10
00:00:52,900 --> 00:00:56,100
- Žárlíš?
- Ne. Ano, ale nic víc víš.

11
00:00:57,200 --> 00:01:01,700
Tak se na to podíváme. Před měsícem ještě trouba
s páchnoucím dechem, který se jen vytahuje.

12
00:01:02,300 --> 00:01:04,800
Vyhraje závod a zdědí gen úžasnosti?

13
00:01:04,800 --> 00:01:07,700
My rozleskávačky jsme promrhaly
spoustu energie na outsidery.

14
00:01:08,500 --> 00:01:11,000
Je na čase, aby naše škola v něčem vynikla.

15
00:01:11,000 --> 00:01:14,800
- Zapomínáš na naší vysokou úmrtnost.
- Jsme jedničky! Huh?

16
00:01:15,400 --> 00:01:17,200
- Jsme jedničky!
- Jedničky.

17
00:01:31,000 --> 00:01:32,800
Krása.

18
00:01:37,900 --> 00:01:39,800
Co říkáš?

19
00:01:40,400 --> 00:01:43,600
- Jo, je prostě...
- Nekonečný.

20
00:01:45,400 --> 00:01:48,800
Skutečný dárce života
a likvidátor toho starého.

21
00:01:50,400 --> 00:01:54,700
Neustále proměnlivý a pečující

22
00:01:55,400 --> 00:01:58,000
a zároveň neměný a nemilosrdný.

23
........