1
00:00:05,640 --> 00:00:06,670
Zobuď sa! Zobuď sa! Zobuď sa!

2
00:00:06,670 --> 00:00:08,960
Prepáč mami. Ľúbim ťa!

3
00:00:09,960 --> 00:00:11,890
- Čo?
- Čo?

4
00:00:12,340 --> 00:00:14,600
Niečo musíš vidieť.

5
00:00:15,780 --> 00:00:18,740
Musí to byť lepšie ako môj sen.

6
00:00:19,990 --> 00:00:20,900
Zobuď sa!Zobuď sa!Zobuď sa!

7
00:00:20,900 --> 00:00:23,770
To je otcov časopis!

8
00:00:23,770 --> 00:00:25,910
- Čo?
- Čo?

9
00:00:25,910 --> 00:00:28,570
Niečo musíš vidieť.

10
00:00:28,840 --> 00:00:32,840
Už som videl všetko čo som chcel vidieť.

11
00:00:33,870 --> 00:00:35,140
Čo sa deje?

12
00:00:35,140 --> 00:00:37,490
Pamätáš si na tie pesničky pre deti čo som nahral pred pár mesiacmi.

13
00:00:37,490 --> 00:00:39,630
Áno. Boli na hovno.

14
00:00:40,060 --> 00:00:40,990
Jasné, že boli na hovno.

15
00:00:40,990 --> 00:00:43,090
Sú to pesničky pre deti.

16
00:00:43,090 --> 00:00:45,920
Každopádne, už vyšlo CD, a práve ide v telke na neho prvá reklama.

17
00:00:45,920 --> 00:00:47,060
O 5:00 ráno?

18
00:00:47,060 --> 00:00:49,530
Vtedy vstávajú deti s malými deťmi.

19
00:00:49,530 --> 00:00:52,010
Oh, becker skončil. Som na rade.

20
00:00:52,010 --> 00:00:53,420
* Kto miluje deti? *

21
00:00:53,420 --> 00:00:56,130
* Charlie Waffles! *

22
00:00:57,120 --> 00:00:58,890
Charieho pesnička * Who cut the cheese? *

23
00:00:58,890 --> 00:01:00,520
* who cut the cheese? *

24
00:01:00,520 --> 00:01:04,320
I ask you please,did you cut the cheese?

25
00:01:04,320 --> 00:01:05,400
........