{001}{002}|www.titulky.com
{151}{199}Osobní deník Lékaře.
{203}{275}Každý den nám přináší|něco nového na Babylon 5.
{279}{392}Bohužel někdy přinese|nový druh bakterie nebo nový virus.
{396}{484}Moji současnou prací je sepsat všechny |možné infekce pro novou Alianci...
{488}{573}... a vytvořit kompletní lékařský profil|o všech členských rasách.
{577}{666}Je to velmi rozsáhlá práce,|ale těším se na ni.
{670}{742}V pořádku, dýchejte pomalu.
{762}{810}Tak to je.
{819}{858}Sestro.
{982}{1022}Zajímavé.
{1043}{1091}Jeden z důvodů,|proč jsem vás chtěl vidět...
{1095}{1152}...že oproti tomu, že vy|mrchožrouti...
{1156}{1245}...jste neustále vystaveni|mimozemským bakteriím...
{1249}{1307}...jste absolutně odolní|venkovní infekci.
{1313}{1393}Pak'ma'ra jsou vybraní Bohem...
{1397}{1439}...velmi speciálně.
{1443}{1567}Můžeme jíst všechny tvory,|které kráčejí, létají, či plavou...
{1571}{1638}...jen ne mořské ryby.
{1643}{1771}Takže zvládnete savce všech druhů,|dokonce plazy, ale ne ryby.
{1775}{1816}Zajímavé.
{1820}{1913}Váš systém dokáže zničit|škodlivou bakterii na velmi selektivní bázi.
{1924}{2005}Rád bych udělal analýzu|vašeho horního zažívacího traktu.
{2009}{2085}Toto je směs Baria.
{2089}{2118}Je úplně neškodná.
{2123}{2230}Pomůže mi sledovat jak váš systém|zvládne venkovní materiál.
{2235}{2309}Který není na schváleném seznamu.
{2323}{2398}Nu, všechno, co sníte nemusí|být pět dní mrtvé.
{2402}{2454}Toto je neorganická sloučenina.
{2459}{2537}Nespadá do stejné kategorie.|Takže se nebojte, budete v pořádku.
{2541}{2602}Stále dělejte toto. Tady máte.
{2631}{2692}Můžete mu s tím pomoct, prosím?
{2767}{2861}Dosud byl každý velmi ochotný|spolupracovat, dokonce Pak'ma'ranci.
{2865}{2966}Dlouhá cesta vede k obnovení|mé víry v úkol Babylonu 5.
{2987}{3046}V pořádku, připraven?
{3097}{3174}To, proč jsme tady,|je lépe si navzájem porozumět...
{3178}{3246}... a jednat navzájem|se sympatiemi a porozuměním.
{3266}{3362}Komodity, které jsou příliš často|velmi nedostatkové.
{3399}{3455}Dobře, v čem je problém?
{3459}{3542}Cestovní prostředek. Nemají ani|peníze, ani cestovní doklady.
{3547}{3647}- Polovina z nich nemá ani běžné ID.|- Jsme tady s Byronem.
{3651}{3726}Bylo nám řečeno, že sem můžeme přijít.
{3730}{3780}Víc telepatů. Skvělé.
{3784}{3848}Toto není správné místo?
{3852}{3893}Zde se máme zhromaždit.
{3897}{3958}Toto je správné místo,|ale začíná se to vymykat.
{3963}{4016}Kolik vašich lidí|sem ještě přijde?
{4020}{4099}Kolik andělů dokáže tancovat|na hlavičce připínáčku?
{4127}{4196}Ta otázka mátla náboženské myslitele|po celá staletí...
{4200}{4254}...až dokud někdo konečně|narazil na odpověď.
{4259}{4313}Kolik andělů dokáže tancovat|na hlavičce připínáčku?
{4317}{4353}Tolik, kolik chce.
{4357}{4427}Kolik mojich bratrů a sester|telepatů přijde?
{4431}{4471}Tolik, kolik chce.
{4475}{4518}Ano, no, kapitánka...
{4522}{4604}Je pod přímými rozkazy prezidenta Sheridana|vpustit nás dovnitř.
{4608}{4655}A tak jak i se zbytkem, co přišel...
{4659}{4751}...vám pomůžeme se vším papírováním,|které od našich přátel požadujete.
{4755}{4806}Máte mé slovo.
{4850}{4897}V pořádku, pokračujte.
{4901}{4959}Pojďme. Hýbejte se! Pojďme! Pojďme!
{5014}{5113}Lyto, mohu s vámi mluvit|na minutku, prosím?
{5138}{5195}Tito mládenci budou dělat problémy.|Sledujte je a poslouchejte.
{5199}{5274}Jde tu o mnoho víc|než nám říkají.
{5597}{5708}- Rád tě znovu vidím, Petře.|- I já tebe, Byrone.
{5715}{5834}Velmi mnoho jsem cvičil,|od té doby co jsme se viděli naposledy.
{5839}{5916}Je mi o mnoho lépe.
{5920}{5967}Silněji.
{5986}{6041}Rád by jsi to viděl.
{6045}{6124}Samozřejmě, Petře. Ukaž mi to.
{6493}{6591}To bylo velmi dobré, Petře.|Velmi, velmi dobré.
{6676}{6712}A tak to začalo.
{6716}{6772}- Trpíte ztrátou paměti?|- Co si přejete?
{6776}{6842}Ne každý je tím, za koho se vydává.
{6847}{6876}Nic není jako předtím...
{6880}{6923}Kapitán Sinclair byl převelený.
{6927}{6983}Proč nezničíte Narnu,|když je to ve vašich silách?
{6987}{7069}Vidím velkou ruku|sahající po hvězdách...
{7073}{7132}Prezident Clark dnes vyhlásil|stanné právo...
{7136}{7194}Tyto rozkazy nás přinutili|vyhlásit nezávislost...
{7198}{7279}Lidé, vstávejte konečně|a dělejte něco...
{7283}{7333}- Jsi ten co byl...|- Pokud půjdete na Z'Ha'Dum, zahynete.
{7378}{7426}Proč jsi tu?|Máš ještě důvod žít?
{7457}{7509}Myslím na moje krásné město,|v plamenech...
{7522}{7561}- Obři si hrají...|- Vypadněte z naší galaxie!
{7565}{7654}Přišli jsme zatknout|prezidenta Clarka!
{8815}{8874}TAJEMSTVÍ DUŠE
{8892}{8941}Vím, že jste zaneprázdněná,|ale toto nebude trvat dlouho.
{8945}{9018}To je v pořádku, Zacku.|Co pro vás mohu udělat?
{9138}{9194}Co sakra děláte s|těmi lidmi?
{9203}{9311}- Co? Kterými lidmi?|- Byron a ostatní.
{9315}{9379}Těmi lidmi.
{9389}{9459}Ti lidi jsou telepati,|tak jako já.
{9463}{9507}Ó, ne, ne jako vy.
{9511}{9582}Ten způsob jakým na sobě visí,|já jen...
{9586}{9662}Nelíbí se mi to. A ten chlapík Byron|je nejhorší z té bandy.
{9666}{9774}Byron sladký, šarmantní, sympatický|muž snažící se vytvořit lepší svět.
{9779}{9850}Je problém a já si myslím,|že by jste se s ním měla přestat vídat.
{9854}{9925}- Kdo říká, že se s ním vídám?|- Lyto, jsem vedoucí bezpečnosti.
{9929}{10002}- Moc mi toho neujde.|- Takže jste mě špehoval?
........