1
00:01:43,940 --> 00:01:47,982
... "A ačkoli jsem zde dnes sám,
cítím vaši přítomnost.

2
00:01:48,738 --> 00:01:51,597
"Jste se mnou, a já jsem s vámi."

3
00:01:51,952 --> 00:01:53,505
Jen jdi, říkal jsem aby ses nezastavoval.

4
00:01:53,757 --> 00:01:57,656
"Někteří z vás sedí před krbem,
děti spí vklidu v poschodí."

5
00:01:58,285 --> 00:02:02,481
... "Mnohým z vás je zima a mají hlad,
klesajíc na mysli

6
00:02:02,966 --> 00:02:07,467
"jako podzimní padající listí.
Ale vy všichni máte jednu věc společnou..

7
00:02:08,316 --> 00:02:09,622
"hluboko uvnitř."

8
00:02:10,766 --> 00:02:12,395
* Varlyne Stroude... *

9
00:02:14,934 --> 00:02:16,532
* Potřebuji tě. *

10
00:02:18,933 --> 00:02:22,229
... "Jse osamělí, osamělí
hned po opuštění matčinného lůna,

11
00:02:23,023 --> 00:02:24,771
"Osamělí když umíráte...

12
00:02:27,484 --> 00:02:30,189
"Osamělí, když stojíte tváří v tvář Bohu ."

13
00:02:31,507 --> 00:02:35,480
* Proposť mého apoštola. Je to dobrý člověk. *

14
00:02:35,972 --> 00:02:41,368
"A všichni ti před námi, tak jako ti co
přijdou po nás, tyto miliony duší

15
00:02:42,160 --> 00:02:43,354
"Jsou osamělé."

16
00:02:43,883 --> 00:02:46,654
* On je mým archandělem z masa a kostí. *

17
00:02:48,705 --> 00:02:50,659
"A navíc...
cítím, že jste se mnou.

18
00:02:51,789 --> 00:02:54,019
"Nechci opovrhovat vašimi problémy."

19
00:02:54,316 --> 00:02:56,363
* Najdi Henryho Scuddera. *

20
00:02:56,952 --> 00:03:00,472
"Bible praví, že jsme vytvořeni
dle obrazu našeho Pána.

21
00:03:00,854 --> 00:03:02,848
"Nejsme o nic horší než on.

22
00:03:03,248 --> 00:03:06,003
"A stále od něho chceme rozhřešení,

23
00:03:06,349 --> 00:03:09,708
"když namísto toho bychom
měli dbát o sebe samé."
........