1
00:00:01,877 --> 00:00:03,128
<i>V minulých dílech Eureky.</i>

2
00:00:03,712 --> 00:00:04,588
Máš výročí.

3
00:00:04,713 --> 00:00:05,714
Jeden rok v Eurece.

4
00:00:05,714 --> 00:00:06,381
Díky, Callie.

5
00:00:06,381 --> 00:00:07,799
Nemůžu si vzpomenout,

6
00:00:07,799 --> 00:00:09,718
kdy naposledy jsem měla dobré rande.

7
00:00:09,718 --> 00:00:11,011
Na někoho čekám.

8
00:00:11,011 --> 00:00:12,721
Kdo je ta šťastná?

9
00:00:13,889 --> 00:00:14,389
Henry!

10
00:00:14,389 --> 00:00:15,891
Něco jsi řekl, onehdy...

11
00:00:16,016 --> 00:00:17,392
když jsi nebyl sám sebou.

12
00:00:17,392 --> 00:00:19,102
Něco o Kim.

13
00:00:19,102 --> 00:00:21,188
A...
co jí Beverly udělala.

14
00:00:21,188 --> 00:00:22,689
Nebyl jsem sám sebou.

15
00:00:22,689 --> 00:00:23,815
Kevine?

16
00:00:23,815 --> 00:00:25,692
On to pole teď ovládá, Allie.

17
00:00:26,485 --> 00:00:27,986
Vyvíjí se.

18
00:00:28,403 --> 00:00:30,989
A neříkal jsi,
že máš důkaz o sabotáži

19
00:00:30,989 --> 00:00:32,282
experimentu,
který zabil Kim?

20
00:00:32,282 --> 00:00:34,117
Ne...řekl jsem,
že jsem našel něco,

21
00:00:34,117 --> 00:00:36,203
co dokazuje tvoji nevinu.

22
00:00:40,290 --> 00:00:42,501
Dneska je vedro, co?

23
00:00:44,211 --> 00:00:46,088
Vypadáš v té uniformě pěkně nažhavě.

24
00:00:47,297 --> 00:00:48,715
Velmi žhavě.

........