1
00:00:14,200 --> 00:00:19,149
DIKTÁTOR

2
00:01:20,200 --> 00:01:23,715
Jakákoli podoba
mezi diktátorem Hynkelem

3
00:01:24,000 --> 00:01:27,310
a židovským holičem
je čistě náhodná.

4
00:01:28,840 --> 00:01:31,559
Příběh se odehrává
mezi dvěma světovými válkami,

5
00:01:31,840 --> 00:01:34,559
kdy šílenství se utrhlo ze řetězu,

6
00:01:34,840 --> 00:01:37,035
svoboda svěsila hlavu

7
00:01:37,320 --> 00:01:39,788
a lidskost byla tak trochu odkopnuta.

8
00:01:41,200 --> 00:01:43,509
SVĚTOVÁ VÁLKA

9
00:02:33,200 --> 00:02:35,839
<i>Ke konci světové války
Tománie slábla.</i>

10
00:02:36,120 --> 00:02:39,669
<i>Zatímco uvnitř země nově vypuklá
revoluce nabádala k míru,</i>

11
00:02:39,880 --> 00:02:41,791
<i>vojska Tománie bojovala na frontě</i>

12
00:02:42,080 --> 00:02:46,198
<i>pevně přesvědčena o svém
vítězství nad nepřítelem.</i>

13
00:02:46,640 --> 00:02:49,029
<i>Dalekonosné dělo - Tlustá Berta</i>

14
00:02:49,320 --> 00:02:51,436
<i>se poprvé objevilo
na západní frontě,</i>

15
00:02:51,720 --> 00:02:54,154
<i>aby rozsévalo
hrůzu v liniích nepřítele.</i>

16
00:02:54,440 --> 00:02:58,638
<i>Její cíl: katedrála Notre Dame,
vzdálena 120 km.</i>

17
00:03:01,400 --> 00:03:04,278
Náklon - 95 452!

18
00:03:06,960 --> 00:03:08,313
Připraveni!

19
00:03:08,560 --> 00:03:09,356
Pal!

20
00:03:26,720 --> 00:03:28,119
Zpět na místo!

21
00:03:29,360 --> 00:03:32,511
Proveďte opravu střelby: 95 455!

22
00:03:36,160 --> 00:03:37,115
Závěr zavřený!

23
00:03:37,520 --> 00:03:38,509
Připraveni ke střelbě!
........