1
00:00:00,584 --> 00:00:02,419
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:05,797 --> 00:00:07,006
Bonnie je mrtvá.

3
00:00:07,215 --> 00:00:08,800
Goetze s toho vynecháš.

4
00:00:09,300 --> 00:00:11,886
Žádné hrozby, žádné odplaty,
bez vyjímky.


5
00:00:12,220 --> 00:00:13,012
Stanley!


6
00:00:15,181 --> 00:00:16,890
Prohlašuji Jericho za místo

7
00:00:17,182 --> 00:00:18,684
otevřené vzpoury.

8
00:00:18,809 --> 00:00:21,186
Západní státy spadají po
vládu v Cheyenne.

9
00:00:21,311 --> 00:00:23,480
Texas je blízko k uzavření
smlouvy s Cheyenne.

10
00:00:23,480 --> 00:00:25,190
Jestli se to stane,
tak je konec hry.

11
00:00:25,190 --> 00:00:26,608
Mám jednu z těch bomb.

12
00:00:26,608 --> 00:00:29,402
Ta bomba je klíč
ke svrhnutí této falešné vlády.

13
00:00:29,485 --> 00:00:32,905
- Nikdy se nedostaneš až do Texasu.
- Dobře, Johne Smithi.

14
00:00:37,701 --> 00:00:38,786
Našli jsme balík.

15
00:00:38,911 --> 00:00:40,913
Ty nejsi jen tak nevinný informátor.

16
00:00:40,913 --> 00:00:42,581
Naposledy, když jsem pískl na píšťalku,

17
00:00:42,706 --> 00:00:44,708
jsem vyhladil 23 amerických měst.

18
00:00:44,791 --> 00:00:46,501
Ten muž, stojící za zářijovými útoky

19
00:00:46,584 --> 00:00:50,088
je dost silný a sebejistý, aby
mohl zničit celé Cheyenne.

20
00:00:50,213 --> 00:00:51,506
Kdy odjíždíme?

21
00:00:56,302 --> 00:00:58,804
Mary pro nás zařídila
schůzku s jedním s jejích pašeráků

22
00:00:58,887 --> 00:01:01,181
na vedlejším kontrolním stanovišti
na cestě 309.

23
........