1
00:00:18,357 --> 00:00:19,711
Panebože.

2
00:00:22,322 --> 00:00:24,536
Vím, že je to těžké.

3
00:00:24,708 --> 00:00:27,101
Ale opravdu nás tlačí čas.

4
00:00:27,111 --> 00:00:28,725
Odkud to přichází?

5
00:00:28,937 --> 00:00:31,366
Vysílá se to živě do počítače.

6
00:00:31,376 --> 00:00:32,400
Vysledovali jste to?

7
00:00:32,410 --> 00:00:36,004
Zkoušeli jsme to, ale signál
byl zrušen před 2,5 hodinou.

8
00:00:40,507 --> 00:00:42,756
Myslíte si, že tam Sáru stále drží?

9
00:00:44,605 --> 00:00:46,345
Nemáme důvod myslet si, že ne.

10
00:00:46,358 --> 00:00:49,062
Teď prosím...

11
00:00:50,202 --> 00:00:52,979
připadá vám v té místnosti něco povědomě?

12
00:01:18,357 --> 00:01:19,683
Co vidíte?

13
00:01:20,276 --> 00:01:23,903
Vidím svou ženu, která se modlí,
aby její manžel udělal

14
00:01:23,917 --> 00:01:26,542
vše co je v jeho silách,
aby ji přivedl bezpečně domů.

15
00:01:27,145 --> 00:01:30,633
Jestli tihle lidé chtějí potvrdit
Wallace Rainera pro Nejvyšší soud,

16
00:01:30,646 --> 00:01:33,482
jestli to je to, co zachrání
Sáře život, fajn.

17
00:01:33,495 --> 00:01:34,820
Mají můj hlas.

18
00:01:34,838 --> 00:01:36,182
Pane.

19
00:01:37,017 --> 00:01:38,433
Tohle je naše doposud nejlepší stopa.

20
00:01:38,446 --> 00:01:40,560
Moji lidé prověřují pixel po pixelu,

21
00:01:40,577 --> 00:01:42,870
ale musíte nám dát šanci.

22
00:01:45,027 --> 00:01:48,502
Komise pro soudy naplánovala
schůzi jako první na pondělí ráno.

23
00:01:48,515 --> 00:01:50,451
Máte dva dny.

24
00:01:54,107 --> 00:01:56,221
........