1
00:00:07,254 --> 00:00:10,240
2x03 - Ghost Story
Strašidelný příběh

2
00:01:09,332 --> 00:01:10,771
Bylo nebylo,

3
00:01:10,904 --> 00:01:14,887
dojel jezdec na koni
až k rozlehlé bažině.

4
00:01:15,287 --> 00:01:18,457
A netušil, jestli má jet okolo
nebo zkusit jet přes ni.

5
00:01:20,710 --> 00:01:22,906
Zeptal se tedy chlapce:

6
00:01:23,055 --> 00:01:26,670
"Chlapče, pověz mi,
má tato bažina pevné dno?"

7
00:01:27,227 --> 00:01:29,117
A chlapec odpověděl, že má.

8
00:01:31,381 --> 00:01:34,063
Poutník tedy s koněm
zamířil do bažiny

9
00:01:34,268 --> 00:01:38,247
a začali se potápět hlouběji
a hlouběji do bahna.

10
00:01:39,092 --> 00:01:40,566
Zakřičel na chlapce:

11
00:01:40,818 --> 00:01:42,741
"Říkal jsi, že má pevné dno!"

12
00:01:43,940 --> 00:01:45,257
A chlapec mu odpověděl:

13
00:01:45,379 --> 00:01:48,435
"Má, pane.
Ale ještě jste ho nedosáhl."

14
00:01:48,907 --> 00:01:51,651
- Dnes?
- Dnes! Proto jsem tě povýšila.

15
00:01:52,102 --> 00:01:53,858
A začínáte se potápět.

16
00:01:53,951 --> 00:01:57,308
Všimla jsem si, že ses nepřihlásila
na výroční Happy Time výlet.

17
00:01:57,694 --> 00:01:58,681
Ano.

18
00:01:58,877 --> 00:02:01,739
Formulář je přilepený
k mikrovlnce, Millie.

19
00:02:01,877 --> 00:02:02,844
Přehlídla jsi ho?

20
00:02:03,260 --> 00:02:06,013
Ne, viděla jsem ho, jenže...

21
00:02:09,604 --> 00:02:12,911
Noc v lese s těmihle pošuky
mě děsí víc než vlastní smrt.

22
00:02:13,049 --> 00:02:16,674
Pořádá se jen jednou za rok.
Proto je to výroční výlet.

........