1
00:01:37,093 --> 00:01:42,167
Za rozbřesku naší historie
muži Říma byli mocní a krutí.

2
00:01:44,013 --> 00:01:47,164
Ale zároveň neomalení
a velmi osamocení.

3
00:01:48,373 --> 00:01:51,092
Teprve když jsme získali své ženy,

4
00:01:51,133 --> 00:01:54,011
vykročili jsme
na cestu k velikosti.

5
00:01:55,413 --> 00:01:57,722
<i>Byly to právě naše římské ženy,</i>

6
00:01:57,773 --> 00:02:02,927
<i>které svojí poctivostí</i>
<i>a mravností pro nás dobyly svět.</i>

7
00:02:07,893 --> 00:02:10,088
<i>Dík jejich obdivuhodné ctnosti</i>

8
00:02:10,133 --> 00:02:13,808
<i>se mohli muži věnovat</i>
<i>nebezpečné cestě ke slávě.</i>

9
00:02:17,573 --> 00:02:23,921
<i>Římské ženy udržovaly domácí krb,</i>
<i>zatímco my jsme ničili Kartágo.</i>

10
00:02:25,613 --> 00:02:30,323
Stejně jak vlčice, která odkojila
bratry Romula a Rema,

11
00:02:31,213 --> 00:02:34,842
vychovaly římské ženy národ
moudrých státníků

12
00:02:35,253 --> 00:02:37,289
a vítězných válečníků.

13
00:02:38,893 --> 00:02:43,409
A proto jménem nás, mužů,
chci vám teď všem poděkovat.

14
00:02:48,733 --> 00:02:53,932
Až nazraje čas, zařídím, abyste
za svou ctnost byly odměněny.

15
00:02:56,093 --> 00:02:58,561
V budoucnu prosadím zákony,

16
00:02:59,013 --> 00:03:02,926
jež ocení plodnost
a svátost manželství.

17
00:03:03,533 --> 00:03:08,653
Prosadím zákony, které budou
trestat cizoložství, promiskuitu

18
00:03:09,973 --> 00:03:12,612
a zhýralost všech druhů.

19
00:03:18,333 --> 00:03:20,972
Výborně.
Budu si to pamatovat.

20
00:03:21,173 --> 00:03:22,572
Omluv mě.

21
00:03:23,613 --> 00:03:26,844
-Co říkáš?
-Tvé řeči? Velmi silná.

22
00:03:27,253 --> 00:03:30,882
........