1
00:00:00,000 --> 00:00:00,000

2
00:00:00,000 --> 00:00:00,000

3
00:00:01,628 --> 00:00:03,084
<i>V minulých častiach...</i>

4
00:00:03,096 --> 00:00:04,775
Netuším, ako si sa
z tohto dokázal vyvliecť.

5
00:00:04,786 --> 00:00:07,832
Ale bohuprisahám, že neprestanem, kým
na to neprídem. Rozumieme si?

6
00:00:07,870 --> 00:00:10,427
Len sa snažím prísť na to,
ako sa postarať o našu rodinu.

7
00:00:10,450 --> 00:00:11,730
Som bez práce, Jan.

8
00:00:15,044 --> 00:00:18,132
Ale všetci zaplatia za to, čo mi
spravili. Za to, čo spravili nám.

9
00:00:18,405 --> 00:00:20,561
Nemôžeš to celé
nechať za sebou.

10
00:00:20,603 --> 00:00:23,063
Musíme prísť na to, čo spravili
a prinúť ich napraviť to!

11
00:00:23,064 --> 00:00:25,264
Chcel si vedieť, prečo som bol
celé tieto roky neviditeľný?

12
00:00:25,299 --> 00:00:26,591
Len kvôli nim.

13
00:00:27,571 --> 00:00:29,962
A ty si priviedol tých bastardov
priamo k mojim dverám.

14
00:00:30,275 --> 00:00:32,825
Povedz mi, Claire.
Vieš zachovať tajomstvo?

15
00:00:34,031 --> 00:00:36,325
Myslím, že viem,
ako som prežila ten požiar.

16
00:00:40,240 --> 00:00:41,416
Prosím ťa, povedz niečo.

17
00:00:46,654 --> 00:00:49,920
Vidno, že sme rodina.
Tak som ho prežila ja.

18
00:00:50,554 --> 00:00:52,563
Tvoja mama má
subdurálne krvácanie.

19
00:00:52,564 --> 00:00:54,640
Je to ako jazva na jej mozgu.

20
00:00:54,737 --> 00:00:56,907
Zvlášť v oblasti,
ktorá riadi pamäť.

21
00:00:57,018 --> 00:00:58,487
Ty si jej vymazal myseľ.

22
00:00:58,764 --> 00:01:00,234
Claire, to je smiešne.

23
........