1
00:00:01,551 --> 00:00:02,609
Máš padáka.

2
00:00:06,221 --> 00:00:07,500
Toto nie je iba hra.

3
00:00:09,439 --> 00:00:10,453
Deje sa ešte niečo.

4
00:00:10,488 --> 00:00:12,530
Súťažiaci sa dostali von z hier.

5
00:00:12,543 --> 00:00:13,928
Hry pokračujú.

6
00:00:14,012 --> 00:00:15,484
Sme na Satelite 5.

7
00:00:15,602 --> 00:00:18,290
Desať tisíc kanálov.
Všetky vysielané odtiaľto.

8
00:00:18,608 --> 00:00:21,370
- Moji páni sa boja Doktora.
- Povedz mi, kto sú.

9
00:00:21,800 --> 00:00:23,646
Si mŕtvy.
Videla som, ako si zomrel.

10
00:00:24,511 --> 00:00:26,439
Nemožné.
Boli zničení.

11
00:00:26,474 --> 00:00:27,742
Očividne prežili.

12
00:00:27,791 --> 00:00:29,843
Máme tvoju kolegyňu.

13
00:00:29,922 --> 00:00:33,596
Poslúchni, inak bude vyhubená!

14
00:00:33,695 --> 00:00:35,121
- Rose?
- Áno, Doktor?

15
00:00:35,310 --> 00:00:36,424
Prídem si po teba.

16
00:01:01,313 --> 00:01:03,313
Doctor Who
1x13 Rozchod

17
00:01:08,194 --> 00:01:10,194
SK titulky: namuras
www.doctorwho.scifi-guide.net

18
00:01:15,134 --> 00:01:17,025
Poznáš Doktora.

19
00:01:17,060 --> 00:01:18,638
Chápeš ho.

20
00:01:18,673 --> 00:01:22,116
- Predpovedz jeho činy.
- Neviem!

21
00:01:22,990 --> 00:01:24,604
A aj keby som to vedela,
nepovedala by som vám to.

22
00:01:24,639 --> 00:01:26,149
Predpovedz!
Predpovedz!

23
00:01:26,177 --> 00:01:27,167
........