1
00:00:30,001 --> 00:00:30,002
[Doctor Who - 3x02 - The Shakespeare Code]

2
00:00:30,003 --> 00:00:30,004
[SK titulky: namuras]

3
00:00:30,004 --> 00:00:32,242
Taká sladká hudba ukazuje,
že krv tvoja v plameňoch je.

4
00:00:32,782 --> 00:00:34,827
Prečo čakať na zastaralý
zvyk na dovŕšenie?

5
00:00:35,483 --> 00:00:36,448
Ó, áno.

6
00:00:36,950 --> 00:00:38,088
Dnes je tá noc!

7
00:00:43,929 --> 00:00:45,762
Vojdete azda, smelý pane?

8
00:00:46,649 --> 00:00:47,807
Ó, vojdem.

9
00:00:52,875 --> 00:00:53,947
Lilith,...

10
00:00:54,534 --> 00:00:57,081
... toto nemôže byť
domov takej nádhernej.

11
00:00:57,370 --> 00:00:58,382
Odpusť mi,...

12
00:00:58,440 --> 00:00:59,868
... tu to páchne.

13
00:01:01,836 --> 00:01:04,103
Smutné slová
nesvedčia jazyku milenca.

14
00:01:11,239 --> 00:01:13,400
Tvoj bozk ma premenil.

15
00:01:13,496 --> 00:01:15,946
Pytač by mal poznať
rodičov svojej milej.

16
00:01:16,525 --> 00:01:18,319
Matka Záhubyprst!

17
00:01:20,804 --> 00:01:22,830
A matka Krvipríliv!

18
00:01:35,490 --> 00:01:36,458
Čoskoro,...

19
00:01:36,615 --> 00:01:39,065
... za hodiny utkaných slov,...

20
00:01:39,155 --> 00:01:40,618
... opäť povstaneme...

21
00:01:40,731 --> 00:01:43,995
... a táto
pominuteľná Zem zanikne!

22
00:02:10,985 --> 00:02:13,406
Doctor Who
3x02 Shakespearov kód

23
00:02:26,372 --> 00:02:29,322
Ale ako cestuješ
v čase, ako to funguje?

........