1
00:00:23,792 --> 00:00:26,503
Cyloni boli vytvorení človekom

2
00:00:26,586 --> 00:00:28,797
Vyvinuli sa

3
00:00:29,297 --> 00:00:32,217
Vzbúrili sa

4
00:00:32,801 --> 00:00:35,721
Existuje mnoho kópií

5
00:00:39,516 --> 00:00:42,185
A majú plán

6
00:00:44,021 --> 00:00:46,606
V minulých častiach

7
00:00:47,983 --> 00:00:50,610
Ak pôjdete späť na Capricu
a prinesiete mi šíp...

8
00:00:50,694 --> 00:00:52,404
ukáže nám cestu na Zem.

9
00:00:52,487 --> 00:00:55,490
Čo odo mňa chceš, Helo?
Je to Cylon.

10
00:00:56,908 --> 00:00:58,994
Nenechám ťa ju zabiť!

11
00:00:59,119 --> 00:01:01,413
Čaká moje dieťa.

12
00:01:06,293 --> 00:01:07,794
Tá štetka mi ukradla odvoz.

13
00:01:08,712 --> 00:01:11,590
Zatýkam Vás.

14
00:01:11,882 --> 00:01:14,509
To je vzbura. Vieš to.

15
00:01:14,801 --> 00:01:17,679
Okamžite ukončujem Vaše
pôsobenie ako prezidentky.

16
00:01:18,180 --> 00:01:20,807
Odporúčam aby sme skočili
na núdzové koordináty.

17
00:01:20,891 --> 00:01:22,601
Pane! Čo bude s ľuďmi
na povrchu Kobolu?

18
00:01:22,684 --> 00:01:25,604
Ak ešte žijú, budú musieť vydržať.

19
00:01:25,687 --> 00:01:26,980
Nezvládne to.

20
00:01:27,105 --> 00:01:29,691
Zabudol si lekárničku, tak sa
budeš musieť vrátiť a doniesť ju.

21
00:01:29,816 --> 00:01:31,193
Poručík. Nemôžete ho poslať samého.

22
00:01:31,318 --> 00:01:32,319
Pochybujete o mojich rozkazoch, chief?

23
00:01:34,988 --> 00:01:37,282
Nechcem veliť.
Nikdy som nechcel.

24
........