1
00:00:00,000 --> 00:00:03,200
Začína to bežným spôsobom-- chlapec stretne dievča.

2
00:00:03,210 --> 00:00:04,730
Chlapec požiada dievča o ruku.

3
00:00:04,740 --> 00:00:07,090
Chlapec vidí Georgea Michaela
vo svojom byte.

4
00:00:07,100 --> 00:00:10,100
Chlapcovi je diagnostikovaná neoperovateľná
mozgová aneurizma.

5
00:00:10,110 --> 00:00:11,660
To ste nečakali.

6
00:00:11,670 --> 00:00:13,240
Počkajte, bude to ešte lepšie.

7
00:00:13,250 --> 00:00:17,810
Chlapec stretne akupunkturistu, ktorý je presvedčený
že chlapec je reinkarnáciou Mojžiša do 21. storočia.

8
00:00:17,820 --> 00:00:20,370
Ale namiesto rozdeľovania morí a fantastických tabulí,

9
00:00:20,380 --> 00:00:23,760
si chlapec musí rôznymi spôsobmi vysvetlovať a nasledovať vízie, ktoré má

10
00:00:23,770 --> 00:00:26,900
a opravovať svet jedným sudnym procesom za druhým.

11
00:00:26,910 --> 00:00:31,200
Je zbytočné hovoriť, že to zahŕňa veľa stresu v--v
, no, vo všetkom,

12
00:00:31,210 --> 00:00:35,440
ale hlavne v chlapcovom vzťahu,
kvôli čomu vraciam toto.

13
00:00:35,450 --> 00:00:36,800
Je to smutný príbeh, že?

14
00:00:36,810 --> 00:00:38,530
Pane, máte bloček?

15
00:00:38,540 --> 00:00:39,650
Už som vám povedal, že ho nemôžem nájsť.

16
00:00:39,660 --> 00:00:42,810
Nemyslel som si, že budem vracať prsteň mojej snúbenice.

17
00:00:42,820 --> 00:00:43,880
Nemôžete sa pozrieť do záznamov?

18
00:00:43,890 --> 00:00:46,890
Aj tak potrebujete doklad o kúpení.

19
00:00:51,440 --> 00:00:53,830
Povedal som ti, že nemaš platiť v hotovosti.

20
00:00:53,840 --> 00:00:55,080
Si si istý že nepotrebuješ prsteň?

21
00:00:55,090 --> 00:00:59,300
Uh, nie momentálne, ale keď budem,
určite si nezabudnem odložiť bloček.

22
00:00:59,310 --> 00:01:00,520
Chýba mi Taylor, Nate.

23
00:01:00,530 --> 00:01:04,050
Ah, dobre vedieť, že sa nič nezmenilo
v priebehu posledný piatich minút.

24
........