1
00:00:10,902 --> 00:00:20,902
preložila larelay

2
00:00:43,603 --> 00:00:46,457
Svetlo vo mne sa
zlieva so svetlom vo vás.

3
00:00:46,747 --> 00:00:48,775
Uvedomte si svoj dych,

4
00:00:48,981 --> 00:00:51,688
a pomaly vydýchnite.

5
00:00:53,048 --> 00:00:54,558
Namaste.

6
00:00:55,014 --> 00:00:56,415
Namaste.

7
00:00:59,747 --> 00:01:01,685
Wow, to bolo skvelé, Maya.

8
00:01:01,685 --> 00:01:03,095
Vážne, sotva sa viem pohnúť,

9
00:01:03,095 --> 00:01:07,229
ale nejakým zázrakom som nabitý energiou.
- Ďakujem Justin. Si čoraz silnejší.

10
00:01:08,396 --> 00:01:10,220
Idem si po mangový koktejl.
Nepridáš sa?

11
00:01:10,220 --> 00:01:13,545
- Platím.
- Som na mango alergická. Pery mám potom ako balón

12
00:01:13,682 --> 00:01:15,542
Nuž, a to by sme predsa nechceli.

13
00:01:18,259 --> 00:01:21,210
Um, a čo tak banánový?

14
00:01:22,530 --> 00:01:25,939
Justin, pracujem tu.
Nemôžem randiť s pacientmi.

15
00:01:26,181 --> 00:01:28,387
- Nemusí to byť--
- Pán Walker? Máte návštevu.

16
00:01:29,420 --> 00:01:32,397
- Oh!Iba v Kalifornii môže
vyzerať odvykačka takto.

17
00:01:32,914 --> 00:01:35,942
Oh! Vieš, zdá sa mi, že som videla
toho chlapíka

18
00:01:35,942 --> 00:01:37,248
so smiešnymi vlasmi...

19
00:01:37,315 --> 00:01:39,172
ten čo uvádza tú reality show?

20
00:01:39,172 --> 00:01:40,601
Ako sa to volá?

21
00:01:40,601 --> 00:01:42,907
Sľub anonymity mi
bráni Ti to povedať.

22
00:01:42,907 --> 00:01:45,501
Ale poviem ti jedno.
Nie sú to jeho pravé vlasy.

23
00:01:45,501 --> 00:01:48,770
........