1
00:00:37,800 --> 00:00:41,300
<i>O pět měsíců dříve </i>

2
00:01:07,700 --> 00:01:09,600
Tracy?

3
00:01:12,000 --> 00:01:14,300
Promiň, že jdu pozdě.

4
00:01:14,300 --> 00:01:18,400
40 minut jsem parkoval,
a v obchodě byl blázinec.

5
00:01:19,600 --> 00:01:20,700
Tracy?

6
00:01:22,600 --> 00:01:24,300
Tracy?

7
00:01:29,200 --> 00:01:32,800
Proč nevaříš?
Scott a Meryl přijdou za hodinu.

8
00:01:32,800 --> 00:01:35,100
Dala jsem si je pozdě.

9
00:01:35,200 --> 00:01:36,600
Pozdě?

10
00:01:43,700 --> 00:01:47,900
Je tam jen jeden pruh.
To znamená, že nejsi těhotná.

11
00:01:47,900 --> 00:01:49,600
Nevypadáš šťastně.

12
00:01:49,600 --> 00:01:50,300
Nejsem...

13
00:01:50,500 --> 00:01:55,800
Ty jsi přece říkala, že nechceš dítě,
dokud se nepřestěhujeme.

14
00:01:55,900 --> 00:02:01,700
Tak pojďme. Vypadněme odsud.
Pojďme někam, kde bude prostor,

15
00:02:01,700 --> 00:02:02,800
kde uvidíme stromy.

16
00:02:02,800 --> 00:02:05,400
To by bylo nádherné,
ale jak to uděláme?

17
00:02:05,400 --> 00:02:09,400
Jen vím, že chci mít dítě,
a nechci ho vychovávat tady.

18
00:02:17,100 --> 00:02:19,200
Samota, jste si jisti?

19
00:02:19,300 --> 00:02:22,700
- Ne.
- Oh, ne. Jen se rozhlížíme.

20
00:02:22,800 --> 00:02:27,500
- A co obyvatelé?
- Oh, ne. Ani jim to neříkej.

21
00:02:27,600 --> 00:02:28,800
Proč? Proč ne?

22
00:02:28,900 --> 00:02:32,400
Před pár lety jsme začali hledat,
našli místo a zamilovali se do něj.

23
00:02:32,400 --> 00:02:34,200
........