1
00:00:01,080 --> 00:00:02,638
Viděli jste:

2
00:00:02,800 --> 00:00:05,997
L.J. a Sara budou vyměněni
za Whistlera. Rozumíme si?

3
00:00:06,160 --> 00:00:09,277
- Za týden to nejde stihnout.
- Máte týden. Nic víc.

4
00:00:09,640 --> 00:00:12,837
Ještě odsud nikdo neutekl,
natožpak s týdnem na přípravu.

5
00:00:13,000 --> 00:00:17,198
Takže řekni těm lidem, že toho chlapa
odsud dostanu, nebo při tom umřu.

6
00:00:17,400 --> 00:00:20,517
Zůstaneš tady a budeš moje uši.

7
00:00:20,680 --> 00:00:24,958
Budeš mi hlásit všechno,
co uslyšíš, když tady nebudu.

8
00:00:25,120 --> 00:00:27,270
Vím, že ti zvenčí pomáhá bratr.

9
00:00:27,440 --> 00:00:30,750
Narazil na moji přítelkyni
a vzal jí knížku, která patří mně.

10
00:00:30,920 --> 00:00:33,992
Mně vzali tohle. Takže ať je jasno.

11
00:00:34,160 --> 00:00:40,395
Záleží mi na tomhle.
Ne na tobě ani na tvojí knížce.

12
00:00:40,760 --> 00:00:42,398
Co L.J.? Co Sara?

13
00:00:43,520 --> 00:00:46,273
- Prý jsou v pořádku.
- Co mi tajíš?

14
00:00:49,280 --> 00:00:52,636
- Nedotýká se to jen tebe.
- Zabili Saru a její hlavu dali do krabice.

15
00:00:52,800 --> 00:00:54,279
Mají mého syna.

16
00:00:58,000 --> 00:00:59,274
Dochází ti čas

17
00:02:05,960 --> 00:02:07,439
Co je to?

18
00:02:09,560 --> 00:02:10,675
Krysa.

19
00:03:10,520 --> 00:03:13,990
J. P. Getty měl recept na úspěch.

20
00:03:14,840 --> 00:03:20,198
Vstávat brzy, pracovat tvrdě,
narazit na ropu.

21
00:03:20,400 --> 00:03:23,153
Jen se chci napít vody, Alexi.

22
00:03:24,560 --> 00:03:27,552
Jako pilný student
tvé práce a schopností

23
........