1
00:00:03,545 --> 00:00:06,131
Víš, znovu jsem přemýšlel
o cestování v čase.

2
00:00:06,343 --> 00:00:08,891
Proč? S neviditelností ses
dostal do slepé uličky?

3
00:00:10,387 --> 00:00:11,748
Prozatím jsem ji odložil stranou.

4
00:00:12,761 --> 00:00:14,113
Každopádně,
napadlo mě,

5
00:00:14,306 --> 00:00:16,023
že kdybych někdy sestrojil
dokonalý stroj času,

6
00:00:16,216 --> 00:00:18,184
vrátil bych se do minulosti
a dál ho sám sobě.

7
00:00:18,455 --> 00:00:21,755
Pak bych ho vůbec nemusel vynalézat.

8
00:00:22,578 --> 00:00:23,600
Zajímavé.

9
00:00:23,791 --> 00:00:26,011
Jo, tlak je hned pryč.

10
00:00:26,974 --> 00:00:28,259
To vypadá na průlom.

11
00:00:28,432 --> 00:00:30,768
Měl bych zavolat do Science
a říct jim, ať pozastaví tisk obálky?

12
00:00:31,239 --> 00:00:33,205
Jmenuje se to Cestujeme časem
a už jsem to udělal.

13
00:00:35,370 --> 00:00:37,128
Tak to jsou asi na pořadu dne gratulace.

14
00:00:37,676 --> 00:00:40,261
Ne, gratulace brzy
byly na pořadu dne.

15
00:00:41,607 --> 00:00:43,590
Víš, na tom večírku
se mi nebude líbit.

16
00:00:43,746 --> 00:00:45,557
Já vím, znám tě.

17
00:00:46,092 --> 00:00:48,826
Na posledním večírku katedry si mě
vzal profesor Finkleday stranou

18
00:00:48,980 --> 00:00:51,258
a 45 minut mluvil o speleologii.

19
00:00:51,455 --> 00:00:52,518
Ano, byl jsem tam.

20
00:00:52,673 --> 00:00:54,541
Víš, co je na jeskyních zajímavého?

21
00:00:54,701 --> 00:00:56,084
- Co?
- Nic.

22
00:00:58,180 --> 00:01:00,524
Tak se mu vyhneme,
najdeme nového vedoucího katedry,

........