1
00:00:03,821 --> 00:00:06,745
Dobře! Přesouvám svoji pěší jednotku.

2
00:00:06,968 --> 00:00:10,082
Rozšířenou dělostřelectvem
orků z Pána prstenů.

3
00:00:10,291 --> 00:00:11,889
Napadneme z boku
dobrovolníky z Tennesse

4
00:00:12,078 --> 00:00:14,979
a Sever opět
vyhrává bitvu u Gettysburgu.

5
00:00:15,366 --> 00:00:16,505
Ne tak rychle!

6
00:00:16,671 --> 00:00:18,818
Nezapomeň, Jih má ještě dvě pěší jednotky,

7
00:00:19,054 --> 00:00:20,733
navíc Supermana a Godzillu.

8
00:00:21,325 --> 00:00:24,698
Ne, orkové jsou kouzelní.
Superman je bezbranný vůči kouzlům.

9
00:00:24,783 --> 00:00:28,916
Nezmiňuji, že jsi ztratil Godzillu
proti Illinoiské kavalerii a Hulkovi. .

10
00:00:29,529 --> 00:00:33,496
Proč nenecháš Robert E. Leeho s Shivou a Ganeshou?

11
00:00:33,722 --> 00:00:35,735
Tak co to bude?
- Vydrž, zlato.

12
00:00:35,912 --> 00:00:37,133
Shiva a Ganesha,

13
00:00:37,380 --> 00:00:39,684
Hindští bohové, proti
celé Spojenecké armádě?

14
00:00:39,805 --> 00:00:40,805
A orkům.

15
00:00:41,717 --> 00:00:42,857
Vrátím se.

16
00:00:43,235 --> 00:00:44,252
Pardon.

17
00:00:44,372 --> 00:00:47,100
Ganesh je Odstranitel
překážek a Shiva je Ničitel.

18
00:00:47,276 --> 00:00:49,895
Až kouř ustoupí, Abraham
Lincoln bude mluvit hindsky

19
00:00:50,048 --> 00:00:51,417
a pít mátový čajíček.

20
00:00:52,083 --> 00:00:55,337
Můj šéf říká, že si musíte buď objednat,
nebo odejít a nikdy se nevrátit.

21
00:00:56,269 --> 00:00:59,170
Co doporučujete pro
někoho s chlapským hladem,

22
00:00:59,376 --> 00:01:01,466
z ranního posilování a z kardio makačky?

23
........