1
00:00:05,711 --> 00:00:09,289
- Řekněte kdy...
- Kdy.

2
00:00:09,289 --> 00:00:11,794
Nevěděl jsem, že pijete víno.

3
00:00:11,794 --> 00:00:15,720
Za těchto okolností si dovolím nepatrný požitek.

4
00:00:15,720 --> 00:00:19,134
Mě více toho požitku.

5
00:00:20,103 --> 00:00:22,607
Na našeho vědeckého důstojníka.

6
00:00:22,607 --> 00:00:28,793
Dnes je to přesně jeden rok,
co jste oficiálně členem naší posádky.

7
00:00:28,793 --> 00:00:31,263
Na mnoho dalších let.

8
00:00:31,263 --> 00:00:35,000
Oceňuji vaše uznání,
ale já pouze plním svůj úkol.

9
00:00:35,000 --> 00:00:38,672
To ale není vůbec málo...

10
00:00:38,672 --> 00:00:42,216
uvážíme-li, že předešlý rekord služby
Vulkánce na pozemské lodi byl dva týdny.

11
00:00:42,216 --> 00:00:44,671
Deset dní.

12
00:00:45,443 --> 00:00:49,783
Vyplnil jsem vaše roční hodnocení...
Šlo jen o formalitu.

13
00:00:49,783 --> 00:00:56,330
Rozumím. Vrchní Velení mě taktéž požádalo o vaše hodnocení.

14
00:00:56,330 --> 00:00:58,434
Šlo jen o formalitu.

15
00:00:58,434 --> 00:01:01,990
Ve vašich záznamech je něco,
na co bych se chtěl zeptat.

16
00:01:01,990 --> 00:01:06,181
Když jste byla umístěna v Sausalitu,
vzala jste si pětidenní volno.

17
00:01:06,181 --> 00:01:07,398
Ano, a?

18
00:01:07,398 --> 00:01:12,194
Vyjela jste si do starého důlního města...
Carbon Creek v Pensylvanii.

19
00:01:12,194 --> 00:01:18,162
- Trochu divné místo na dovolenou.
- Vulkánci si neberou dovolenou.

20
00:01:18,162 --> 00:01:26,454
- Vtom případě, pokud se mohu zeptat,
proč jste tam jela?
- Je to součástí mého hodnocení?

21
00:01:26,454 --> 00:01:32,374
- Jsem jen jsem zvědavý.
- Byla to osobní věc.

22
00:01:32,374 --> 00:01:38,926
- Měla jste osobní věc v Carbon Creek v Pennsylvanii?
- Tripe, pokud nám to nechce říct...
........