1
00:00:19,500 --> 00:00:24,000
Kiddy Grade

2
00:01:38,700 --> 00:01:39,800
Takže oni ti vyhrožovaly

3
00:01:39,800 --> 00:01:44,800
Ano. Byla to hrůza.
Určitě se mi o tom bude zdát.

4
00:01:45,100 --> 00:01:49,100
To je zajímavé.
Nikdy jsi mi nepřipadal nijak citlivý.

5
00:01:49,400 --> 00:01:53,000
Vždycky mi vadilo násilí.

6
00:02:01,000 --> 00:02:06,000
Konec výslechu. Budeš ve vazbě,
dokud se všechno nevyjasní.

7
00:02:14,300 --> 00:02:16,500
Mám porovnat jeho výpověď
s hlášením incidentu týmu S.O.?

8
00:02:16,900 --> 00:02:20,200
S tím se neobtěžuj. Bylo by to k ničemu.

9
00:02:20,900 --> 00:02:21,900
Dobře.

10
00:02:21,500 --> 00:02:23,500
Snaž se mluvit co nejmíň.

11
00:02:23,500 --> 00:02:27,800
Ty jsi šéf. Za to tě přece platí,
když jde do tuhého.

12
00:02:33,000 --> 00:02:37,200
Vy dva určitě dobře znáíte
Eclair a Lumiere...

13
00:02:37,300 --> 00:02:41,700
Známe je dlouho,
ale žádní velcí přátelé nejsme.

14
00:02:41,700 --> 00:02:44,700
Jen jsme se párkrát
navzájem připletli do cesty.

15
00:02:44,700 --> 00:02:48,700
Vždycky mi připadalo zvláštní,
že všichni pracujeme pro GOTT.

16
00:02:48,700 --> 00:02:51,500
Ale od začátku jsem věděl,
že to nepotrvá dlouho.

17
00:02:53,700 --> 00:02:54,900
Výborně.

18
00:02:54,700 --> 00:02:56,700
A-Oh, Un-Oh

19
00:02:56,700 --> 00:03:01,700
Nařizuji vám abyste uprchlice
Eclair a Lumiere odstranili.

20
00:03:01,700 --> 00:03:02,700
Rozkaz, velitelko.

21
00:03:05,700 --> 00:03:09,900
Osudové střetnutí

22
00:03:25,900 --> 00:03:27,100
Všechno se mi vrací.

23
........