1
00:00:00,001 --> 00:00:00,002
[Hviezdna Brána: Atlantis - 5x07 Whispers]

2
00:00:00,003 --> 00:00:00,004
[SK titulky: namuras]

3
00:00:05,905 --> 00:00:07,476
Vravel som ti, že
sme sa mali vrátiť skôr.

4
00:00:07,934 --> 00:00:10,911
Ak by sme sa otočili, keď si to povedal,
prišli by sme domov s prázdnymi rukami.

5
00:00:12,409 --> 00:00:13,468
Prečo stojíme?

6
00:00:15,987 --> 00:00:17,112
Niečo som zazrel.

7
00:00:18,792 --> 00:00:19,826
Haló!

8
00:00:21,262 --> 00:00:22,606
Nikto tam nie je.

9
00:00:25,750 --> 00:00:26,888
Haló.

10
00:00:35,155 --> 00:00:36,340
Si v poriadku, priateľu?

11
00:00:46,161 --> 00:00:47,288
Stratil si sa?

12
00:01:34,629 --> 00:01:39,629
O rok neskôr

13
00:01:41,300 --> 00:01:42,611
Signál silnie.

14
00:01:48,455 --> 00:01:49,684
Hej, čo je toto?

15
00:01:54,593 --> 00:01:56,477
Strašidelná vecička.

16
00:01:57,919 --> 00:01:59,381
Niečo sme našli!

17
00:02:10,724 --> 00:02:12,753
Myslím, že by sme
sa mali spojiť s Atlantis.

18
00:02:16,676 --> 00:02:17,870
Nemôžem uveriť, že odchádzaš.

19
00:02:19,518 --> 00:02:21,251
Si chorý, vyliečime ťa, ...

20
00:02:21,286 --> 00:02:23,113
... odídeš na šesťmesačné
zotavovanie, ...

21
00:02:23,432 --> 00:02:25,972
... konečne sa vrátiš a potom
po necelom týždni zase odídeš?

22
00:02:26,209 --> 00:02:29,851
Prepáč, Rodney, ale uvedomil som
si, že práve teraz sem nepatrím.

23
00:02:29,921 --> 00:02:31,831
Čože? Samozrejme, že patríš.
Žartuješ?

24
........