1
00:00:02,700 --> 00:00:04,900
<i>V minulých častiach...</i>

2
00:00:04,940 --> 00:00:06,140
Letenka, obraz.

3
00:00:06,260 --> 00:00:07,580
Všetko to ukazuje na Montreal.

4
00:00:07,700 --> 00:00:08,660
Toto je ono?

5
00:00:08,740 --> 00:00:09,980
Mali sme ohľadne Firmy pravdu.

6
00:00:10,100 --> 00:00:11,820
"Svet je v nebezpečenstve".
Adam.

7
00:00:11,900 --> 00:00:13,140
Prosím, povedz mi, kto som.

8
00:00:13,260 --> 00:00:14,380
Čo ma čaká v budúcnosti.

9
00:00:14,500 --> 00:00:15,740
Prídeme na to.

10
00:00:16,900 --> 00:00:17,700
Sme v New Yorku.

11
00:00:17,740 --> 00:00:18,500
Kde sú všetci?

12
00:00:18,540 --> 00:00:19,780
Je to príkaz na evakuáciu.

13
00:00:19,820 --> 00:00:21,220
14.6.2008

14
00:00:21,260 --> 00:00:22,660
Toto je budúci rok.

15
00:00:22,940 --> 00:00:24,740
Táto vec, ktorú dokážeme,
sa len začína...

16
00:00:24,860 --> 00:00:25,700
...čítaním myšlienok.

17
00:00:25,820 --> 00:00:28,380
A potom sa z toho
stane niečo oveľa viac.

18
00:00:28,500 --> 00:00:30,300
Môj otec môže vložiť
hocikomu do hlavy čokoľvek.

19
00:00:32,420 --> 00:00:34,820
Teraz vieme, prečo ho
Molly volá muž z nočných môr.

20
00:00:34,860 --> 00:00:35,940
To je Bob.

21
00:00:35,980 --> 00:00:36,740
Vedie Firmu.

22
00:00:36,820 --> 00:00:37,860
Zdá sa, že je narade.

23
00:00:37,900 --> 00:00:39,540
Ste si istý, že ma dokážete vyliečiť?

24
00:00:39,620 --> 00:00:41,620
Na oplátku od vás budeme chcieť...
........