1
00:00:00,000 --> 00:00:01,670
V minulých dieloch ste videli:

2
00:00:41,450 --> 00:00:43,710
Dnes vás všetkých požiadam,

3
00:00:43,760 --> 00:00:47,500
aby ste sa pridali k dosiahnutiu cieľa,
ktorý je väčší než čokoľvek.

4
00:00:47,980 --> 00:00:49,780
V stávke je toho veľa.

5
00:00:50,340 --> 00:00:53,960
Ale verím, že odvaha američanov
dokáže zmeniť túto krajinu,

6
00:00:54,200 --> 00:00:57,200
a preto je mi cťou, že môžem byť
súčasťou tohto úsilia

7
00:00:57,260 --> 00:01:00,340
ako kandidát na prezidenta
Spojených štátov amerických.

8
00:01:00,840 --> 00:01:04,550
Keď tu dnes vidím svojich kolegov
a veteránov z vojny,

9
00:01:04,620 --> 00:01:08,220
pripomína mi to skutočnosť, že čo
som sa naučil o tom byť američanom

10
00:01:08,270 --> 00:01:11,160
som sa naučil na mieste,
ďaleko od rodnej krajiny

11
00:01:11,220 --> 00:01:14,400
na palube helikoptéry v Golfskom zálive.

12
00:01:14,460 --> 00:01:16,280
A keď sme sa vrátili domov,

13
00:01:16,330 --> 00:01:18,450
až vtedy sme pochopili frázu--

14
00:01:18,500 --> 00:01:20,310
"Každý deň je výnimočný."

15
00:01:24,310 --> 00:01:27,300
Nie, to teda nie. Nie.
Kto to napísal?

16
00:01:27,360 --> 00:01:28,830
Pretože Boh vie, že to tak nebolo.

17
00:01:28,890 --> 00:01:30,940
Myslím, že si musíme zobrať
15 minút pauzičku.

18
00:01:31,010 --> 00:01:32,320
Myslela si frázu:
zobrať si oddychový čas.

19
00:01:32,380 --> 00:01:35,330
Nie, myslím, že to bude trvať 15 minút .

20
00:01:39,790 --> 00:01:42,350
Myslel som si, že nespomenieme tú
sprostú helikoptéru.

21
00:01:42,400 --> 00:01:44,820
Nechápem, ako si nadobudol
ten dojem,

22
00:01:44,890 --> 00:01:48,400
vzhľadom k celému prejavu, ktorý sa točí
okolo hrdinstva tvojej
........