1
00:00:00,000 --> 00:00:01,590
<i>V minulých dieloch ste videli:</i>

2
00:01:00,407 --> 00:01:02,090
Tommy,tu máš. Musíš
niečo zjesť.

3
00:01:02,105 --> 00:01:03,591
Nie som hladný.

4
00:01:03,608 --> 00:01:06,192
Bože. keby sme boli v L.A.,
bol by tu náš doktor

5
00:01:06,208 --> 00:01:07,390
Nikoho tu nepoznám!

6
00:01:07,406 --> 00:01:10,793
Rodičovská panika---budeš ju prežívať
po zvyšok života. Tak sa teraz ukľudni.

7
00:01:10,807 --> 00:01:14,292
Vieš, celý môj život som čakal na to,
aby som spravil niečo hrdinské.

8
00:01:14,305 --> 00:01:16,893
A dostal som príležitosť zachrániť
tieto dve detičky,

9
00:01:16,908 --> 00:01:18,790
z ktorých jedno môže byť kľudne moje

10
00:01:18,808 --> 00:01:20,993
Vieš čo, strýko Saul?
Nemám nič.

11
00:01:21,005 --> 00:01:23,290
Justin je na to školený.

12
00:01:23,308 --> 00:01:26,091
- Dobre, prestaň. Nebolo na tom nič hrdinské.
- Bolo to hrdinské.

13
00:01:26,108 --> 00:01:27,593
Zachránári prišli celkom rýchlo.

14
00:01:27,606 --> 00:01:31,690
Pochybujem, že porodenie dvojičiek vo
vinici v južnej Kalifornii

15
00:01:31,707 --> 00:01:35,290
bolo to, čo armáda očakávala od Justina,
keď k nim vstúpil.

16
00:01:35,305 --> 00:01:38,190
Kľudne by to mohli byť jeho deti.

17
00:01:38,205 --> 00:01:41,091
Pozri pozri. Ona vyzerá ako gynekologička.

18
00:01:41,108 --> 00:01:41,791
Sexistické mami.

19
00:01:41,808 --> 00:01:43,392
- Thomas walker?
- Áno.

20
00:01:43,608 --> 00:01:44,491
Áno.

21
00:01:44,506 --> 00:01:45,890
Vaša žena sa cíti dobre.

22
00:01:45,908 --> 00:01:47,291
Potrebuje hlavne kľud.

23
00:01:47,307 --> 00:01:49,091
........