0
00:00:11,000 --> 00:00:13,000
Přepis z dabingu SCRATCHY

0
00:00:40,000 --> 00:00:42,000
Oficiální návštěva

1
00:00:44,455 --> 00:00:47,607
"Bez ohledu na opatření
pododdílu 3, oddílu A,

2
00:00:47,775 --> 00:00:52,405
odstavce 214 Zákona o administrativních
postupech ve Skotsku z roku 1978

3
00:00:52,975 --> 00:00:57,810
se navrhuje, aby se v případě
realizování statutárních opatření

4
00:00:57,975 --> 00:01:01,490
spadalo rozhodování o všech odchylkách
a nejasnostech mezi ministerstvy

5
00:01:01,655 --> 00:01:05,409
do kompetence ministra pro
administrativní záležitosti".

6
00:01:05,575 --> 00:01:06,849
Co to znamená?

7
00:01:07,055 --> 00:01:09,615
- Prosím?
- O co jde?

8
00:01:09,855 --> 00:01:11,447
Aha, ano, pane ministře,

9
00:01:11,615 --> 00:01:15,085
to znamená, že "bez ohledu
na opatření..."

10
00:01:15,255 --> 00:01:17,928
Nečtěte to, právě jsem vám to
přečetl. Co to znamená?

11
00:01:18,095 --> 00:01:20,325
Přesně to, pane ministře.
Dovolím si připomenout,

12
00:01:20,495 --> 00:01:23,487
že za 15 minut máte
schůzku s odboráři,

13
00:01:23,815 --> 00:01:26,932
po té s konfederací průmyslu
a v poledne s podnikateli.

14
00:01:27,095 --> 00:01:30,531
- Co všichni chtějí?
- Mají starosti o strojírenství.

15
00:01:30,695 --> 00:01:33,209
- Strojírenství? - Ano, kvůli
inflaci,deflaci a reflaci.

16
00:01:33,375 --> 00:01:34,728
Co si myslí, že jsem?

17
00:01:34,895 --> 00:01:37,614
Ministr vlády nebo Armáda spásy?

18
00:01:37,975 --> 00:01:40,569
Kdy vyřídím tu korespondeci?

19
00:01:40,735 --> 00:01:43,647
Vy si asi neuvědomujete,
že ji vyřizovat nemusíte.

20
00:01:43,815 --> 00:01:46,932
........