1
00:00:01,051 --> 00:00:02,551


2
00:00:12,155 --> 00:00:14,355
Kapitola druhá
"Motýlí efekt"

3
00:00:20,100 --> 00:00:21,300
Claire,

4
00:00:21,310 --> 00:00:22,700
až si o tom budeš chtít promluvit,

5
00:00:22,701 --> 00:00:24,460
víš, že se na mě můžeš obrátit, viď?

6
00:00:26,530 --> 00:00:27,690
Jo.

7
00:00:30,100 --> 00:00:31,800
Mám hrozný vztek.

8
00:00:31,810 --> 00:00:34,440
Když si uvědomím,
že to monstrum bylo v našem domě.

9
00:00:34,450 --> 00:00:36,060
Možná bychom měly jít do hotelu.

10
00:00:36,070 --> 00:00:37,750
On se nevrátí.

11
00:00:38,690 --> 00:00:40,220
Jak to víš?

12
00:00:44,780 --> 00:00:46,950
Myslím, že dostal, pro co si přišel.

13
00:00:54,000 --> 00:00:56,140
Nemusíš mi říkat podrobnosti, Claire.

14
00:00:56,780 --> 00:00:58,380
Ale musím vědět...

15
00:01:00,500 --> 00:01:01,890
On tě...?

16
00:01:02,700 --> 00:01:03,770
Ne.

17
00:01:04,800 --> 00:01:06,310
Ne, o to nešlo.

18
00:01:11,840 --> 00:01:12,960
Claire.

19
00:01:17,370 --> 00:01:18,650
Přinesu ti ručník.

20
00:01:37,480 --> 00:01:39,020
Nic necítím.

21
00:01:39,590 --> 00:01:41,520
Vůbec to nebolí.

22
00:01:41,530 --> 00:01:43,150
Za to může tvoje schopnost, ne?

23
00:01:43,160 --> 00:01:44,180
Ne.

24
00:01:44,190 --> 00:01:46,580
Léčím se, ale vždycky jsem všechno cítila.

25
00:01:48,800 --> 00:01:51,440
........