1
00:00:01,300 --> 00:00:05,300
<i>Kniha třetí
"Zlosynové"</i>

2
00:00:30,860 --> 00:00:32,760
<i>4 ROKY V BUDOUCNOSTI</i>

3
00:00:35,110 --> 00:00:35,890
No tak, Claire.

4
00:00:37,240 --> 00:00:38,190
To jsem já.

5
00:00:40,870 --> 00:00:41,940
Dej pryč tu pistoli.

6
00:00:42,940 --> 00:00:43,830
Nemůžu.

7
00:00:44,930 --> 00:00:46,000
Tady to skončí.

8
00:00:46,120 --> 00:00:46,940
Ne, ne. Počkej, počkej.

9
00:00:48,610 --> 00:00:51,040
Vrátím se zpátky
do dne, kdy se to dozvěděli.

10
00:00:51,740 --> 00:00:53,800
- Na to je pozdě.
- Není.

11
00:00:53,940 --> 00:00:54,840
Zamysli se nad tím, Claire.

12
00:00:55,950 --> 00:00:58,110
Nebylo by to takovýhle,
kdyby se o nás nedozvěděli.

13
00:01:00,060 --> 00:01:01,230
Žádný tábory.

14
00:01:01,990 --> 00:01:03,110
Žádný pokusy.

15
00:01:03,970 --> 00:01:05,890
Žádný skrývání v podzemí jako kořist.

16
00:01:07,980 --> 00:01:09,040
Všechny ty schopnosti.

17
00:01:10,010 --> 00:01:11,270
Můžou všechno zničit.

18
00:01:11,780 --> 00:01:14,840
S tím už jsem se smířila dávno.
Ty nikdy.

19
00:01:18,750 --> 00:01:19,790
Co se s tebou stalo, Claire?

20
00:01:22,070 --> 00:01:23,290
Jak ses mohla takhle změnit?

21
00:01:23,834 --> 00:01:25,410
Jsem odlišná, vzpomínáš?

22
00:01:26,240 --> 00:01:27,270
Výjimečná.

23
00:01:27,796 --> 00:01:29,010
Můžu to napravit.

24
00:01:29,580 --> 00:01:31,030
Tohle všechno. Prosím.
........