1
00:00:35,000 --> 00:00:35,889
V předchozích dílech

2
00:00:35,890 --> 00:00:37,000
Battlestar Galactica...

3
00:00:38,000 --> 00:00:41,000
CYLONI BYLI VYTVOŘENI ČLOVĚKEM.

4
00:00:42,000 --> 00:00:45,000
VZBOUŘILI SE.

5
00:00:45,480 --> 00:00:48,000
VYVINULI SE.

6
00:00:49,000 --> 00:00:51,000
VYPADAJÍ

7
00:00:51,000 --> 00:00:52,520
A CÍTÍ

8
00:00:52,520 --> 00:00:54,000
JAKO LIDÉ.

9
00:00:56,400 --> 00:01:00,400
NĚKTEŘÍ JSOU NAPROGRAMOVÁNI TAK,
ABY SI MYSLELI, ŽE JSOU LIDMI.

10
00:01:00,400 --> 00:01:04,400
EXISTUJE MNOHO STEJNÝCH KOPIÍ.

11
00:01:05,400 --> 00:01:08,400
A MAJÍ PLÁN.

12
00:01:10,600 --> 00:01:12,400
- Radiologický poplach.
- Odkud?

13
00:01:12,480 --> 00:01:14,880
Transportér Olympic,
mají na palubě atomovky.

14
00:01:15,000 --> 00:01:17,800
Ta loď představuje ohrožení,
které musíme eliminovat.

15
00:01:17,920 --> 00:01:21,000
Cyloni tady budou každou chvíli.
Jestli to máme udělat, tak právě teď.

16
00:01:21,120 --> 00:01:24,400
- Ale to je civilní loď.
- Provést.

17
00:01:26,480 --> 00:01:30,800
- Vzdávám se svého místa.
- To nemůžeš.

18
00:01:34,280 --> 00:01:37,080
Sharon?
Co tady děláš?

19
00:01:37,200 --> 00:01:39,880
Jdeme!

20
00:03:50,100 --> 00:03:52,820
- Omlouvám se, poručíku.
- Dobrý večer.

21
00:03:52,900 --> 00:03:54,300
Co?

22
00:03:54,420 --> 00:03:55,500
Něco se stalo?

23
00:03:55,620 --> 00:03:58,500
Ne pane, jen je ráno.
........