1
00:00:55,892 --> 00:00:58,693
Tohle jsou poslední dvě vajíčka.

2
00:01:06,760 --> 00:01:08,762
Z mojí vlastní knihovny?

3
00:01:08,772 --> 00:01:10,087
Líp ti uteče čas.

4
00:01:10,097 --> 00:01:11,492
Už jsem ji četl.

5
00:01:11,502 --> 00:01:14,899
Možná podruhé narazíš na něco,
co ti uteklo.

6
00:01:17,416 --> 00:01:20,621
Proč jsi mě přestěhoval z klubovny?

7
00:01:20,631 --> 00:01:23,482
Chtěl jsem tě mít pod vlastní střechou.

8
00:01:26,515 --> 00:01:28,295
Kde držíš toho druhého vězně?

9
00:01:28,305 --> 00:01:30,398
Miles se jmenuje?

10
00:01:30,600 --> 00:01:31,621
Aha, ty mi to nechceš říct.

11
00:01:31,631 --> 00:01:37,394
Vlastně jsem doufal, že mi něco řekneš ty,
Bene, když máš na lodi toho špióna.

12
00:01:41,974 --> 00:01:45,441
Cítím s tebou, Johne. Opravdu.

13
00:01:45,725 --> 00:01:48,960
Nějak se ti teď nedaří.

14
00:01:50,406 --> 00:01:52,741
Nenašel jsi chatu.

15
00:01:52,751 --> 00:01:54,429
Nemůžeš se spojit s Jacobem.

16
00:01:54,439 --> 00:01:59,707
Tak zoufale se snažíš zjistit, co dělat dál,
že se o pomoc obracíš ke mně.

17
00:02:01,971 --> 00:02:05,530
Takže jsme tu zas,
jak za starých časů.

18
00:02:05,540 --> 00:02:09,119
Až na to, že jsem zamčený
v jiné místnosti.

19
00:02:11,081 --> 00:02:14,933
A ty jsi víc ztracený,
než kdykoli dřív.

20
00:02:15,357 --> 00:02:17,571
Vím, o co se snažíš.

21
00:02:17,581 --> 00:02:19,088
Nebude to fungovat.

22
00:02:19,098 --> 00:02:19,988
Výborně, Johne.

23
00:02:19,998 --> 00:02:21,575
Vyvíjíš se.

24
00:02:21,585 --> 00:02:24,294
........