1
00:00:01,345 --> 00:00:03,364
Viděli jste:

2
00:00:03,399 --> 00:00:06,626
- Vezmeme si toho chlapce.
- Tati!

3
00:00:06,662 --> 00:00:09,287
Walte!

4
00:00:09,611 --> 00:00:10,627
Ne!

5
00:00:10,663 --> 00:00:12,499
Najdu svého syna.

6
00:00:12,534 --> 00:00:14,300
Najdu svého syna,

7
00:00:14,335 --> 00:00:16,733
a nikdo mě nezastaví.

8
00:00:17,068 --> 00:00:19,026
Potřebujeme ho!

9
00:00:20,988 --> 00:00:23,482
Tvoji lidé chytili jednoho z našich.

10
00:00:23,517 --> 00:00:26,957
- Tak si ho vezměte zpátky.
- My nemůžeme, ale ty ano.

11
00:00:26,992 --> 00:00:30,467
A když to uděláš,
pustíme tebe i Walta.

12
00:00:32,612 --> 00:00:33,988
Udělám to. Dej mi zbraň.

13
00:00:34,519 --> 00:00:36,472
Já ho zabiju.

14
00:00:41,296 --> 00:00:44,169
Michaeli?

15
00:00:47,774 --> 00:00:50,996
Dodržel jsi slovo.

16
00:00:51,531 --> 00:00:53,934
My ho dodržíme taky.

17
00:00:53,969 --> 00:00:55,837
Vezmi si tuhle loď

18
00:00:55,837 --> 00:00:57,875
a sleduj kurs 325.

19
00:00:57,875 --> 00:01:00,345
Když to přesně dodržíš,

20
00:01:00,345 --> 00:01:02,378
ty a tvůj syn budete zachráněni.

21
00:01:03,613 --> 00:01:05,561
Co jste zač?

22
00:01:07,018 --> 00:01:09,547
My jsme ti dobří, Michaeli.

23
00:01:10,602 --> 00:01:13,162
- Walte!
- Tati!

24
00:01:13,497 --> 00:01:16,133
Pojď sem. Pojď sem.

........