1
00:00:06,639 --> 00:00:09,960
SPI International
uvádí

2
00:00:38,000 --> 00:00:41,159
<i>Daleko daleko na severu</i>

3
00:00:41,200 --> 00:00:47,479
<i>leží zapomenutá země, kde noc trvá</i>
<i>několik měsíců a zimy jsou velmi kruté.</i>

4
00:00:51,200 --> 00:00:54,639
<i>Toto je země Vikingů.</i>

5
00:00:55,119 --> 00:01:00,439
<i>Divocí náčelníci zde vedou</i>
<i>své oddané válečníky do boje.</i>

6
00:01:12,519 --> 00:01:14,120
Do útoku!

7
00:01:34,639 --> 00:01:35,919
Haló?

8
00:01:36,919 --> 00:01:38,199
Je někdo doma?

9
00:01:40,760 --> 00:01:42,839
U Thóra!

10
00:01:54,279 --> 00:01:56,199
Pořád stejný!

11
00:01:56,279 --> 00:01:59,279
Někam vrazíme, a nikdo tam není.

12
00:02:00,279 --> 00:02:02,839
Že by se na nás bohové hněvali?

13
00:02:08,119 --> 00:02:12,279
Hrdí vikinští válečníci!
Slyšte slova bohů!

14
00:02:12,559 --> 00:02:16,279
''Lepší půl pecnu chleba nežli nic.''

15
00:02:16,839 --> 00:02:19,880
''Ranní ptáče k žížale doskáče.''

16
00:02:21,440 --> 00:02:24,160
Věštihlafe, co to plácáš?
To je na nic.

17
00:02:24,600 --> 00:02:26,160
Odin praví...

18
00:02:26,880 --> 00:02:29,839
Jak mohli naši nepřátelé
beze stopy zmizet?

19
00:02:30,440 --> 00:02:32,160
Odin praví,

20
00:02:32,720 --> 00:02:35,160
že strach jim dal křídla!

21
00:02:37,000 --> 00:02:39,080
Cos to řekl, Věštihlafe?

22
00:02:39,080 --> 00:02:42,559
Něco, co si říká ''strach'',
jim dalo moc létat?

23
00:02:42,839 --> 00:02:45,520
Ne, to byl jen slovní obrat.
Znamená to...

........