1
00:00:00,434 --> 00:00:02,369
<i>V minulých dílech</i> "Californication":

2
00:00:02,502 --> 00:00:05,038
Nemůžu uvěřit,
že jsi mě dotlačila k vasektomii.

3
00:00:05,071 --> 00:00:06,173
Co ty o tom víš?

4
00:00:06,206 --> 00:00:07,908
Vím, že jsi ho ošukala a praštila,

5
00:00:07,941 --> 00:00:09,643
podrazila, ukradla knihu.

6
00:00:09,676 --> 00:00:11,778
A co s tím uděláš?

7
00:00:11,811 --> 00:00:13,813
Zase jste se k sobě vrátili?

8
00:00:13,847 --> 00:00:15,348
Dokud to zase neposerem.

9
00:00:15,382 --> 00:00:18,518
Jdeme na párty do Laurel Canyon.

10
00:00:19,419 --> 00:00:20,887
Co to je, kurva?

11
00:00:20,920 --> 00:00:22,322
Nebyl jsem tu dvě sekundy.

12
00:00:22,355 --> 00:00:23,890
Tohle nemáš dělat.

13
00:00:23,923 --> 00:00:24,524
Co děláš?

14
00:00:24,557 --> 00:00:26,326
Zaujímám pozici.

15
00:00:26,359 --> 00:00:29,128
Hned jsem tu.

16
00:00:38,437 --> 00:00:40,740
Ten úchyl se mě právě
pokusil pusou znásilnit.

17
00:00:40,773 --> 00:00:41,941
Bylo to náhodou.

18
00:00:41,974 --> 00:00:43,843
Jak ji můžeš někomu náhodou vylízat?

19
00:00:43,876 --> 00:00:45,544
Pil jste?

20
00:00:45,578 --> 00:00:46,545
To už je pár hodin.

21
00:00:46,579 --> 00:00:47,713
Vystupte si prosím.

22
00:00:47,747 --> 00:00:50,950
Co kdyby sis hleděl svýho.

23
00:00:51,717 --> 00:00:53,953
Ne!

24
00:01:02,394 --> 00:01:05,531
Nevím. Pár dní?

25
00:01:12,704 --> 00:01:13,905
........